Bonusy k programu Môj Život Plus | Allianz - Slovenská poisťovňa

Bonusy k programu Môj Život Plus

Výška vernostného bonusu platná od 1.1.2020 a fond, ktorého vernostné podielové jednotky sa budú nakupovať.

 

Sledované obdobie
Frekvencia priznania vernostného bonusu
Výška vernostného bonusu*
1. až 5. rok poistenia
raz, po 5. roku poistenia
6,00 %
6. až 10. rok poistenia
raz, po 10. roku poistenia
9,00 %
11. až 19. rok poistenia
raz ročne
10,50 %
20. a ďalší rok poistenia
raz ročne
12,00 %

* Výška vernostného bonusu je stanovená ako príslušné percento zo sumy zaplateného bežného poistného za investičné životné poistenie za sledované obdobie.

Fond, ktorého podielové jednotky sa budú nakupovať:
Za vernostný bonus sa budú nakupovať vernostné podielové jednotky Dlhopisového fondu.

Bonus za výšku poistného

Poistné za IŽP (v EUR)
Bonus*
mesačné
štvrťoročné
polročné
ročné
40 až 59,99
120 až 179,99
240 až 359,99
480 až 719,99
1 %
60 až 79,99
180 až 239,99
360 až 479,99
720 až 959,99
2 %
80 až 99,99
240 až 299,99
480 až 599,99
960 až 1199,99
3 % 
100 a viac
300 a viac
600 a viac
1200 a viac
3,5 %

Vysvetlivky: IŽP – investičné životné poistenie

* výška bonusu sa prejaví znížením poplatku za nákup podielových jednotiek

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Môj Život Plus
Allianz | Club