Bojíte sa piatku trinásteho? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Bojíte sa piatku trinásteho?

 1. Posledných päť piatkov trinásteho zaznamenala Allianz – SP vždy nadpriemerný počet škôd v neživotnom poistení
 2. V životnom poistení je trend opačný, piatky trinásteho sú menej rizikové

Piatok trinásteho je v mnohých krajinách považovaný za nešťastný deň. Existuje dokonca aj špeciálna forma fóbie, tzv. triskaidekafóbia, ktorou trpia ľudia, ktorí majú chorobný strach z čísla 13. Hrozí však skutočne v tento deň zvýšená miera rizika nešťastia či úrazu? Odpoveď prináša štatistika Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá porovnávala počty nehôd či úrazov, ktoré sa stanú v piatok trinásteho s ostatnými dňami v roku.

Dajte si pozor na nehodu

Ak sa pozrieme na piatok trinásteho z pohľadu poistných udalostí v neživotnom poistení, ako sú napr. dopravné nehody alebo škody v domácnostiach, tak dôvod na zvýšenú opatrnosť je na mieste. Posledných päť piatkov 13. zaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa vždy nadpriemerný počet poistných udalostí oproti iným dňom v roku. Najhorším bol piatok 13. v auguste 2010, kedy nočná búrka nad územím celého Slovenska zapríčinila až 912 poistných udalostí.

Príčin vyššieho počtu nehôd či škôd v piatok trinásteho môže byť viacero. Ak ste poverčivý, dôvodom je jednoducho väčšia smola, ktorú tento deň prináša. Ak poverčivý nie ste, príčiny môžete hľadať napríklad vo väčšej dopravnej premávke, ktorá je typická pre piatky a ktorá prinesie viac škodových udalostí na cestách ako po iné dni v týždni.

Hrozí vám aj vyššie riziko úrazu?

Nebezpečenstvo nehrozí len majetku, ale aj osobám, a to v podobe úrazu či nehody. Je teda nutné obávať sa v piatok trinásteho vyššieho rizika škaredého pádu alebo inej nešťastnej nehody so zdravotnými následkami? Našťastie, ako vyplýva zo štatistík Allianz – SP, nie je to potrebné. V každom z posledných piatich piatkov trinásteho je počet poistných udalostí v životnom poistení menší ako je v iný priemerný deň v roku.

Prečo práve piatok 13.?

Reálny základ má táto povera ešte v 14. storočí, keď práve v piatok 13. októbra 1307 sa vo Francúzsku začalo hromadné zatýkanie členov rádu templárov, z ktorých mnoho skončilo neskôr aj na hranici. Od toho dňa sa považuje piatok trinásteho za nešťastný deň. A aj dnes sa mnohí ľudia tohto dňa a jeho následkov obávajú. Netreba preto zabúdať, že základom zvládnutia akéhokoľvek rizika je prevencia, napr. aj v podobe vhodného poistenia.

Dátum vydania: 11.01.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook