Poistenie pre deti Baby budúcnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie pre deti Baby budúcnosť

Poistenie pre deti Baby budúcnosť

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.
Program Baby budúcnosť je komplexným produktom životného poistenia vášho dieťaťa, ktoré je prispôsobené vašim potrebám.

Základom programu je kapitálové poistenie, ku ktorému možno uzatvoriť úrazové poistenie dieťaťa a pripoistenie oslobodenia od platenia poistného pre poistníka (spravidla rodiča).Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu.

Hlavné výhody programu

  • Komplexná ochrana dieťaťa jednou zmluvou
  • Zhodnotenie vložených prostriedkov
  • Jednoduchosť a variabilnosť
  • Každé poistené dieťa dostane zadarmo Baby kartu

Baby budúcnosť môžete uzatvoriť pre deti vo veku od 2 týždňov do 15 rokov, pričom poistenie končí v roku, keď dieťa dovŕši 25 rokov.

Poistné je môžné platiť ročne, polročne, štvrťročne, mesačne alebo jednorazovo, pričom dlhšie lehoty platenia sú zvýhodnené pri pripisovaní podielov na prebytkoch poisťovne.

V závislosti od vývoja inflácie vám ponúkame pravidelnú úpravu dohodnutej výšky poistnej sumy a poistného tak, aby reálna hodnota poistenia dieťaťa zostala zachovaná.


Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu pre deti Baby budúcnosť

Allianz | Club