Allianz v strednej a východnej Európe s dobrými výsledkami za rok 2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz v strednej a východnej Európe s dobrými výsledkami za rok 2012

 1. Celkové poistné vo výške 3,7 miliardy eur
 2. Prevádzkový zisk dosiahol 297 miliónov eur
 3. Spájanie neživotných poisťovní Allianz v Rusku je úspešne zavŕšené
 4. Počet klientov v dôchodkových a správcovských fondoch stúpol na 4,6 milióna

Allianz v strednej a východnej Európe (SVE) uzavrel rok 2012 s dobrými výsledkami. Napriek nepriaznivému ekonomickému prostrediu sa celkový príjem poistného vo výške 3,7 miliardy eur priblížil k minuloročnej úrovni vo výške 3,8 miliardy eur. Prevádzkový zisk 296 miliónov eur bol vyšší ako minuloročný vo výške 295 miliónov eur. Veľmi dobré výsledky v životnom poistení kompenzovali ťažší rok v neživotnom poistení zapríčinený poklesom trhu v celom regióne.

Výsledky za rok 2012 sú v súlade s našimi očakávaniami, najmä v súvislosti s pomalým rastom krajín v regióne a ich ekonomickou závislosťou na západnej Európe. V skutočnosti sme prekonali trh," hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva spoločnosti Allianz SE. „Začínajú sa objavovať prvé signály, že svetová ekonomika sa zdvíha zo súčasného stagnujúceho obdobia. Niektorí experti očakávajú, že v priebehu tohto roka sa dynamika európskej ekonomiky mierne zdvihne, čo by tiež prispelo k posilneniu rastu regiónu SVE. Naše dobre nastavené spoločnosti by mali byť medzi prvými, ktoré budú tažiť z tohto faktu."

 

Neživotné poistenie je vhodne nastavené

Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení v krajinách SVE dosiahlo v roku 2012 výšku 2,39 miliardy eur v porovnaní s 2,56 miliardami eur v roku 2011, čo je pokles o 6,6 percenta. Na vnútornom objeme to znamená pokles o 4,9 percenta. Tento vývoj v neživotnom poistení bol zapríčinený selektívnym poisťovaním v snahe zlepšiť ziskovosť dobrovoľného zdravotného poistenia v Rusku, pretrvávajúcimi ťažkými podmienkami v regióne SVE, vysoko konkurenčným prostredím v poistení motorových vozidiel najmä v Maďarsku a Poľsku a nižším objemom poistného v poistení podnikateľov v Rusku.

Vo výške 175 miliónov eur zostáva náš prevádzkový zisk v neživotnom poistení v regióne SVE na úrovni minuloročného zisku vo výške 178 miliónov eur. Celková nákladovosť zostala veľmi dobrá na úrovni 96,9 percenta oproti 96,6 percenta v predošlom roku.

Ekonomika krajín SVE má stále veľký vplyv na vývoj predpísaného poistného v neživotnom poistení. Tak či tak, podarilo sa nám zachovať si náš trhový podiel a pozíciu v tomto dôležitom segmente. To dokazuje, že sme silným hráčom v regióne. Okrem toho, skupina Allianz globálne ťaží z našej dobrej pozície v krajinách SVE s ponukou doplnkových služieb ako sú asistenčné služby či poistenie úveru, rovnako ako z cenných skúseností z oblasti veľkých firemných klientov. Je to unikátna výhoda, ktorú nikto iný v regióne nemôže ponúknuť," hovorí Bruce Bowers, regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu.

Na jar 2012 dokončil Allianz v Rusku integráciu troch neživotných spoločností, ktorá sa začala v lete v roku 2011. Od apríla 2012 tak spoločnosť funguje pod jednotnou značkou Allianz Rusko. Klienti tak môžu ťažiť z kvalitného servisu a produktov pod jednou strechou.

Bruce Bowers: „Podarilo sa nám zlúčiť tieto spoločnosti vo veľmi krátkom čase tak, aby sme spojili to najlepšie zo všetkých troch. A to je niečo, na čo som hrdý. Teraz tak máme dobré základy, na ktorých môžeme stavať na rýchlo rastúcom trhu, kde očakávame dvojciferný rast. Sme pripravení plne vyťažiť z tohto potenciálu."

 

Životné a zdravotné poistenie so silným rastom

Celkové poistné v životnom a zdravotnom poistení sa zvýšilo o 5,7 percenta z 1,11 miliardy eur na 1,17 miliardy eur. To predstavuje vnútorný rast o 7,9 percenta.

Tento pozitívny vývoj bol zapríčinený primárne Poľskom, kde výrazne vyššie objemy poistného v kapitálovom životnom poistení zo začiatku roka viac ako vyrovnali pokles investičného životného poistenia. Poistné vzrástlo aj v Allianz Rusko, najmä vďaka rastu bankopoistenia. V Českej republike dosiahol Allianz zvýšenie jednorázovo plateného poistného z investične orientovaných produktov a z pokračujúceho pozitívneho trendu v predaji tradičných produktov.

Prevádzkový zisk dosiahol výšku 80 miliónov eur v roku 2012. V porovnaní so 77 miliónmi eur v predošlom roku to predstavuje nárast o 3,9 percenta. Zapríčinil to zvýšený predaj viac ziskových tradičných životných produktov, zvlásť na Slovensku a v Českej republike, a tiež pozitívny efekt zo zmeny účtovania provízií v Českej republike, ktorý spustil silný rast tržieb.

Neexistuje žiadna pochybnosť, že produkty životného poistenia zabezpečujú základnú finančnú bezpečnosť v spoločnostiach strednej a východnej Európy. Priemerný vek sa stále zvyšuje podobne ako v krajinách západnej Európy, v niektorých dokonca rýchlejšie," hovorí Bruce Bowers. „Allianz je celosvetovo známy najmä pre poznatky a skúsenosti z tejto oblasti. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sme v regióne trhovým lídrom a stále máme čo ponúknuť našim klientom."

 

Počet klientov dôchodkových fondov a správcovských spoločností stúpol o 10 percent

V oblasti dôchodkových fondov si Allianz v SVE naďalej upevňoval svoje vedúce postavenie. Počet klientov sa v roku 2012 zvýšil na 4,6 milióna v porovnaní so 4,2 miliónmi v roku 2011. Allianz dôchodkový fond v Českej republike zaznamenal najvyšší počet nových klientov. Tento úspech bol založený na silnej pozícii spoločnosti Allianz v Českej republike a novej dôchodkovej reforme.

Na konci roka 2012 dosiahli spravované aktíva výšku 8,7 miliardy eur v porovnaní so 6,6 miliardami eur v predošlom roku. Obzvlásť dôchodkové fondy v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Chorvátsku prispeli k tomuto vývoju.

Dôchodkové fondy a správcovské spoločnosti sa celkove podieľali na zisku 33 miliónmi eur v porovnaní s 32 miliónmi eur v predošlom roku. Pomer nákladov k výnosom sa zlepšil na 53 percent v porovnaní s 54,3 percentami v roku 2011.

Tieto produkty sú základným doplnkom k tradičnému životnému poisteniu a som rád, že máme takú komplexnú ponuku produktov pre našich klientov, ktorí hľadajú výhodné sporenie a zabezpečenie na starobu," hovorí Manuel Bauer. „Táto komplexná ponuka produktov je unikátnou v celom regióne a podčiarkuje naše líderské postavenie."

Dátum vydania: 28.02.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook