Allianz v SVE pokračuje v úspešnom začiatku roka 2012 s dobrými výsledkami za prvý polrok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz v SVE pokračuje v úspešnom začiatku roka 2012 s dobrými výsledkami za prvý polrok

 1. Príjmy zostávajú stabilné na úrovni 2,1 miliardy eur
 2. Životné a zdravotné poistenie prináša dvojciferný rast
 3. Integrácia Allianz neživotných poisťovní v Rusku sa úspešne zavŕšila. Nová spoločnosť vystupuje pod názvom Allianz Rusko

Allianz v strednej a východnej Európe priniesla za prvých šesť mesiacov roka 2012 stabilné výsledky aj napriek náročnej ekonomickej situácii. Nasledujúc dobrý začiatok v prvom kvartáli roka 2012, pokračovali jednotlivé spoločnosti skupiny Allianz v regióne v dobrých výsledkoch aj v druhom kvartáli. Celkové príjmy za prvých šesť mesiacov dosiahli výšku 2,053 miliardy eur v porovnaní s 2,047 miliardami eur v prvom polroku predchádzajúceho roka, a to aj napriek nepriaznivému vývoju zahraničných mien.

Operačný zisk za prvý polrok 2012 klesol o 6,3 percenta na 133 miliónov eur zo 142 miliónov eur za predchádzajúce rovnaké obdobie. Hlavným dôvodom negatívneho vývoja bola krízová daň v Maďarsku, ktorá sa dotýkala prvej polovice roka a ovplyvnila aj neživotné aj životné poistenie. Tieto vplyvy boli čiastočne kompenzované pozitívnym vývojom v iných krajinách regiónu, najmä v neživotnom poistení v Poľsku, kde sa náklady za škody značne zlepšili.

Čistý zisk vo výške 99 miliónov eur klesol za prvé dva kvartály 2012 o 28 percent v porovnaní so 138 miliónmi eur za rovnaké obdobie v roku 2011. Významné jednorázové položky za obe obdobia tvoria hlavný rozdiel v medziročnom porovnaní čistého zisku. Kým prvá polovica roka 2012 obsahuje náklady na reštrukturalizáciu a odpisy nehmotného majetku v Rusku vo výške 12 miliónov eur, prvá polovica roka 2011 ťažila z 20 miliónov eur odložených na daňových úľavách vyplývajúcich zo straty z predaja banky v Poľsku.

 

Neživotné poistenie

Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení kleslo o 8 percent na 1,272 miliardy eur za prvých šesť mesiacov roka 2012 v porovnaní s 1,383 miliardami eur za rovnaké obdobie v roku 2011. Nepriaznivé kurzové efekty dosiahli čiastku 38 miliónov eur.

Prevádzkový zisk sa za prvých šesť mesiacov 2012 znížil o 6,2 percenta na 76 miliónov eur z 81 miliónov eur v minulom roku. Celková nákladovosť vzrástla o 1,5 percenta na 98,1 percenta z 96,6 percenta. Obe hodnoty boli negatívne ovplyvnené krízovou daňou v Maďarsku, ktorá zaťažuje prevádzkový zisk za prvých šesť mesiacov 13 miliónmi eur a zvyšuje celkovú nákladovosť o 1,3 percentuálneho bodu. Vynechajúc tento efekt, ktorý už nepostihne druhú polovicu roka 2012, operačný zisk za prvý polrok 2012 by bol o 10 percent vyšší ako v roku 2011.

Allianz v Poľsku, Rusku a na Ukrajine ukázal zlepšenie prevádzkového zisku, ale táto skutočnosť bolo vyvážená niekoľkými významnými vplyvmi na iných trhoch. Na Allianz v Maďarsku totiž doľahla spomínaná krízová daň, zatiaľ čo iné subjekty v strednej a východnej Európe zaznamenali vyššie škody spôsobený vyčíňaním počasia, čo sa najviac prejavilo v Bulharsku.

V Rusku bola integrácia subjektov CJSC Allianz Rusko, OJSC IC Progress Garant a OJSC IC ROSNY úspešne dokončená na začiatku druhého štvrťroka. Počas tohto procesu bola nová spoločnosť pomenovaná Allianz Rusko. Týmto krokom sa zlepšila pozícia spoločnosti Allianz na rýchlo rastúcom ruskom trhu.

Zavedenie nových daní, rovnako ako vyššia frekvencia prírodných katastrof, ovplyvnili našu ziskovosť. Hospodárska situácia je veľmi ťažká, ale aj tak očakávame zlepšenie v budúcom roku. Tak či tak naše výsledky zostávajú počas celého hospodárskeho cyklu stabilné a s dôsledným zameraním na udržanie zisku,“ hovorí Bruce Bowers, regionálny CEO Allianz pre strednú a východnú Európu. „S novým nastavením v Rusku budeme pokračovať v posilňovaní našej pozície medzi najlepšími hráčmi na tomto kľúčovom trhu,“ dodáva.

Allianz – Slovenská poisťovňa zaznamenala v neživotnom poistení predpísané poistné 185,8 mil. eur, pričom pokleslo najmä poistenie motorových vozidiel (povinné zmluvné a havarijné poistenie) a mierny rast zaznamenali ostatné neživotné poistenia.

 

Životné a zdravotné poistenie

V prvej polovici roka 2012 vzrástlo životné a zákonné zdravotné poistenie na 730 miliónov eur v porovnaní so 609 miliónmi eur v rovnakom období roka 2011. Takmer všetky spoločnosti Allianz v SVE prispeli k tomuto nárastu o 20 percent, pričom Allianz v Rusku, Poľsku, Českej republike a Chorvátsku priniesli silné dvojciferné tempo rastu.

Prevádzkový zisk v prvom polroku 2012 mierne poklesol z 39 miliónov eur v predošlom roku na 38 miliónov eur. Tento vývoj bol spôsobený predovšetkým krízovou daňou v Maďarsku.

Bruce Bowers: „Poistné v segmente životného a zdravotného poistenia neustále rastie. A tento trend bude vzhľadom k demografickým trendom v regióne stále rásť. Hoci je biznis v Maďarsku ovplyvnený domácimi podmienkami, ostatné entity v regióne SVE boli schopné tento efekt nielen vyrovnať, ale dokonca zvýšiť tempo rastu poistného o dvojciferné číslo.

Allianz – Slovenská poisťovňa dosiahla predpísané poistné v životnom poistení vo výške 123,8 mil. eur, pričom rast zaznamenalo bežne platené životné poistenie i pripoistenia.


Dôchodkové fondy a správa aktív

Aktíva v správe dosiahli 8 miliárd eur na konci júna v roku 2012 v porovnaní so 7,1 miliardami eur na konci roka 2011. Tento rast bol podporený zvyšovaním čistých príjmov predovšetkým v novom biznise získanom v Českej republike v prvej štvrtine roka 2012. Prevádzkové výnosy zostali stabilné na úrovni 34 miliónov eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Prevádzkový zisk sa znížil o 3 milióny eur na 16 miliónov eur. Regulácia poplatkov sa zmenila v Chorvátsku, prišlo k zmene maximálnych poplatkov za správu povinných fondov z 0,65% na 0,45%. Tento efekt spolu s vyššími obstarávacími nákladmi zaplatenými v Českej republike a opätovným znárodnením aktív maďarským štátom prispel k poklesu prevádzkového zisku. Na druhej strane odmeny za výkonnosť fondov na Slovensku ťažili z pozitívneho trhového vývoja.

Vzhľadom na zložitú situáciu na trhu v strednej a východnej Európe sme na správnej ceste. Našli sme správnu rovnováhu v našom portfóliu vo vzťahu k náročným podmienkam. Naše úsilie o zlepšenie našej výkonnosti pri znižovaní nákladov prináša ovocie," hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva spoločnosti Allianz SE.

Dátum vydania: 15.08.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook