Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP odškodňuje klientov skrachovanej cestovky

Len týždeň po návrate klientov skrachovanej cestovnej kancelárie Darne začala Allianz – Slovenská poisťovňa vyplácať poistné plnenie. Cestovná kancelária oznámila poisťovni úpadok v pondelok 7. júla 2014 v neskorých nočných hodinách. Mala uzatvorené poistenie pre prípad úpadku na poistnú sumu 82 000 eur.

Allianz - Slovenská poisťovňa dnešným dňom začala poukazovať poistné plnenie z poistnej zmluvy skrachovanej cestovnej kancelárie Darne. V zmysle zmluvy poisťovňa poskytne poistné plnenie po uplynutí 6 mesiacov od vyhlásenia úpadku. „V spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie sa nám v krátkej dobe podarilo zaobstarať doklady, na základe ktorých sme vyčíslili predbežnú výšku škody. Rozhodli sme sa poskytnúť nevycestovaným poisteným zálohu vo výške 70 percent z ceny zájazdu,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.

Poisťovňa sa rozhodla pristúpiť k tomuto kroku preto, aby zmiernila ujmu poisteným a aby si ešte v rámci sezóny mohli kúpiť ďalší zájazd a užiť si plánovanú dovolenku. Konečná výška škody a výška doplatku bude vyčíslená po uplynutí 6 mesiacov.

Dátum vydania: 17.07.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook