Allianz – SP pripravená na SEPA už od začiatku februára | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – SP pripravená na SEPA už od začiatku februára

Allianz – Slovenská poisťovňa je pripravená upraviť svoj platobný styk podľa medzinárodných štandardov SEPA podľa pôvodného harmonogramu od 1. februára 2014. "Otestovaný je príjem poistného aj výplaty poistných udalostí. Spoločnosť je tak schopná prijímať platby poukázané na účty v tvare IBAN a BBAN a realizovať poistné plnenie právnickým a fyzickým osobám. Vzhľadom na úzku spoluprácu s bankami pri testovaní, klient si pravdepodobne ani nevšimne, že došlo k zmene," hovorí Július Hečko, riaditeľ odboru správy platieb v Allianz – SP.

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 bol stanovený konečný termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá na 1. február 2014. Počnúc týmto dňom budú všetky právnické osoby musieť používať čísla bankových účtov vo formáte IBAN pri zadávaní platieb ako domácich, tak aj cezhraničných v rámci SEPA priestoru.

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) je platobný priestor v rámci krajín, v ktorom občania aj firmy uskutočňujú platby za rovnakých podmienok, pričom všetky platby sú považované za domáce operácie.

Dátum vydania: 30.01.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook