Allianz prináša solídne polročné výsledky | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz v strednej a východnej Európe prináša solídne polročné výsledky

 1. Zvýšenie príjmov na 2,1 miliardy eur s rastom naprieč všetkými oblasťami poistenia
 2. Výrazné zvýšenie prevádzkového zisku na 144 miliónov eur
 3. Allianz získal súhlas na začatie zlúčenia svojich obchodných jednotiek v neživotnom poistení v Rusku

Allianz v strednej a východnej Európe dnes zverejnil solídne hospodárske výsledky za prvých šesť mesiacov roka 2011. Celkové príjmy dosiahli výšku 2,072 miliardy eur v porovnaní s 2,0421 miliardami eur za prvý polrok roka 2010.  

Prevádzkový zisk vzrástol o 54 percent na 144 miliónov eur oproti 942 miliónom eur v predchádzajúcom období. Čisté príjmy sa zdvojnásobili na 120 miliónov zo 603 miliónov eur za prvý polrok minulého roka.

„Celkový pozitívny vývoj Allianz v strednej a východnej Európe nielen z hľadiska celkových príjmov, ale aj veľkého nárastu prevádzkového zisku a čistých príjmov ukazuje, že sme na správnej ceste a máme stabilný obchodný model. Toto všetko je navyše skombinované s pružným a dobre vyváženým portfóliom, kde trhy, ktoré vykazujú lepší vývoj, pracujú na tie, kde je vývoj slabší,“ hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva spoločnosti Allianz SE zodpovedný za rastúce trhy.

Neživotné poistenie
Neživotné poistenie v strednej a východnej Európe zaznamenalo hrubé predpísané poistné 1,398 miliardy eur, čo je mierny nárast za prvých šesť mesiacov roka 2011 v porovnaní s 1,390 miliardy eur v rovnakom období roka 2010. Vnútorný rast predstavoval 0,3 percenta.

Kým Allianz v Maďarsku a Rumunsku zaznamenal nižšie príjmy kvôli zmenšovaniu trhu a cenovej konkurencii na pozadí zhoršujúcich sa ekonomických podmienok, Allianz dosiahol významný rast tržieb na ostatných trhoch, predovšetkým v Českej republike, Poľsku a Rusku.

Polročný prevádzkový zisk v neživotnom poistení v celom regióne predstavoval až 82 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 46 percent oproti 56 miliónom eur v prvých šiestich mesiacoch roka 2010. Hlavným motorom ziskovosti bola celková nákladovosť, ktorá sa zlepšila na 96,6 percenta v prvom polroku 2011 oproti 99,8 percenta v minulom roku.

Do popredia vystupujú výsledky zo Slovenska s prevádzkovým ziskom 44 miliónov eur za prvých šesť mesiacov tohto roka v porovnaní s 20 miliónmi eur v prvom polroku 2010. Toto zlepšenie už zahŕňa škody z letných povodní, ku ktorým došlo na konci druhého štvrťroka 2011, a pre ktoré už Allianz vyplatil postihnutým zákazníkom 1,8 milióna eur.
„Je to veľmi sľubný trend. Prinášame výraznú ziskovosť, pričom miera potencionálnych ročných strát sa zlepšuje v celom regióne. V snahe nadviazať na tento pozitívny vývoj v druhej polovici roka 2011 sa zameriame na aktivity prinášajúce rast ziskovosti a budeme pokračovať v ďalšej redukcii úrovne výdavkov,“ uvádza Bruce Bowers, regionálny riaditeľ Allianz v strednej a východnej Európe.

Životné a zdravotné poistenie
Zákonné poistné v životnom a zdravotnom poistení v strednej a východnej Európe v prvých šiestich mesiacoch roka 2011 dosiahlo výšku 609 miliónov eur v porovnaní s 608 miliónmi eur za predchádzajúce obdobie. Interný rast dosiahol –1.0 percent.

Allianz zaznamenal silný rast v Rusku s nárastom zákonného poistenia o 88 percent na 24 miliónov eur. Výrazný nárast tržieb o 13 percent na 84 miliónov eur evidoval Allianz aj v Českej republike. Náročné ekonomické prostredie negatívne ovplyvnilo životné a zdravotné poistenie v Maďarsku s poklesom výnosov o 18 percent na 108 miliónov eur, napriek úspešnej kampani na jednorázovo platené poistenie.


Prevádzkový zisk klesol na internej báze o 11 percent na 39 miliónov eur v porovnaní so 45 miliónmi eur v prvom polroku 2010, a to predovšetkým pre situáciu v Maďarsku. Bruce Bowers: „Naše životné a zdravotné poistné portfólio v strednej a východnej Európe má pevné jadro, pričom väčšina našich jednotiek prináša výsledky, aké od nich očakávame. Maďarsko utrpelo v dôsledku veľmi náročných podmienok, ale zvýšenie tržieb v Českej republike a Rusku nám pomohlo vyrovnať tento účinok. Naši klienti prejavili jasnú potrebu investovať do svojho dôchodku.“

Dôchodkové fondy a správa aktív
V prvom polroku 2011 rástli Allianz dôchodkové fondy a správa aktív v strednej a východnej Európe v každej krajine pôsobnosti okrem Maďarska, kde znárodnenie povinných súkromných penzijných fondov prinieslo efekt až teraz a spôsobilo, že 1,4 miliardy eur dôchodkových úspor bolo prenesených z druhého piliera na štát. Aktíva pod správou ostatných dôchodkových fondov Allianz v regióne narástli o 10 percent v prvom polroku.


V oblasti správy aktív Allianz v strednej a východnej Európe zaznamenala nárast o 20 percent v spravovaní aktív tretej strany v prvom polroku 2011 na 0,9 miliardy eur. Kombinované dôchodkové a spravované aktíva tretej strany dosiahli ku koncu júna 2011 výšku 8 miliárd eur v porovnaní s 8,6 miliardami eur na konci júna 2010. Pri vylúčení vývoja v Maďarsku, dôchodkové fondy a správa aktív rástli o 11 percent.

Vývoj v Rusku
Podaná žiadosť o povolenie k vstupu CJSC Allianz Rusko a OJSC IC Progress Garant do OJSC IC ROSNO bola schválená dohľadným orgánom v Rusku (Federálny protimonopolný úrad a Federálne služby pre finančné trhy). Integrácia je logickým krokom k realizácii strategických plánov skupiny Allianz v Rusku. Cieľom zjednotenia je vytvoriť vysoko ziskové spoločnosti podporované kapitálom Allianz SE. Navyše, toto rozhodnutie zdôrazňuje dôležitosť Ruska ako jedného z najrýchlejšie rastúcich trhov pre skupinu Allianz.


Bruce Bowers: „Spojenie silných a osvedčených postupov týchto troch spoločností nás zavedie do novej vývojovej etapy, čo ruským klientom dáva prístup k širokému spektru produktov Allianz, od poistenia až po správu aktív.“ 

1 Bez výsledkov zastavenia činnosti dôchodkového fondu a bankovej činnosti v Maďarsku
2 Bez výsledkov zastavenia činnosti dôchodkového fondu a bankovej činnosti v Maďarsku
3 Bez výsledkov zastavenia činnosti dôchodkového fondu a bankovej činnosti v Maďarsku

Dátum vydania: 10.08.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook