Allianz Index Extra2 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz Index Extra2

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Allianz Index Extra2 je investičné životné poistenie, závislé od 3 svetových indexov, pričom zhodnocuje vaše peniaze na základe dvoch najvýkonnejších.

Výhody Allianz Index Extra2:

  • výnos je založený na dvoch najvýkonnejších z troch druhov aktív
  • Investícia sa prehodnocuje štvrťročne
  • Garantovaných 100 % zaplateného poistného
  • V prípade úmrtia poisteného je vyplatené plnenie 1,05 násobku hodnoty poistenia

Eurostoxx Total Return Index (akcie)

Index odzrkadľuje kurzový vývoj 50 najznámejších európskych korporácií z rozličných odvetví. Medzi ne patria napríklad Total, Nokia, Telefonica, Siemens, Allianz, Renault, L’Oréal, Deutsche Telekom, SAP atď.

Iboxx EUR Government Total Return Index (dlhopisy)

Index odzrkadľuje výkonnosť vybraných dlhopisov v rámci Európy z krajín ako sú Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Holandsko, Rakúsko, Grécko, Írsko, Fínsko a Portugalsko.

Dow Jones EUR Commodity Total Return Index (komodity)

Index odzrkadľuje momentálne rozloženie hodnôt 19 komodít ako sú napríklad cenné a priemyselné kovy, bavlna, cukor, káva, ropa, hovädzie a bravčové mäso, kukurica, pšenica atď.

 

Historický výnos indexov a Allianz Index Extra2

Index
Akcie
Dlhopisy
Komodity
AI Extra2
Celkový čistý výnos za obdobie 1997-2007
132,4 %
67,6 %
89,5 %
233,95 %
Ročný výnos
8,8 %
5,3 %
6,6 %
12,8 %

 

Zhodnotenie Allianz Index Extra2

 

Záverečný kurz certifikátu Allianz Index Extra2 (XS0327348552) splatný k 02/04/2015 bol 103,828.

Dokumenty

Súvisiace odkazy

 
Aktuálna hodnota Allianz Index Extra2
 
Informácia o indexe
 
Informácia o indexe
 
Informácia o indexe
Allianz | Club