Allianz Index Extra | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz Index Extra

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Výhody Allianz Index Extra:

  • Založené na dvoch najvýkonnejších indexoch pozostávajúcich z akcií, dlhopisov a komodít

 

Eurostoxx Total Return Index (akcie)

Index odzrkadľuje kurzový vývoj 50 najznámejších európskych korporácií z rozličných odvetví. Medzi ne patria napríklad Total, Nokia, Telefonica, Siemens, Allianz, Renault, L’Oréal, Deutsche Telekom, SAP atď.

 

Iboxx EUR Government Total Return Index (dlhopisy)

Index odzrkadľuje výkonnosť vybraných dlhopisov v rámci Európy z krajín ako sú Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Holandsko, Rakúsko, Grécko, Írsko, Fínsko a Portugalsko.

 

Dow Jones EUR Commodity Total Return Index (komodity)

Index odzrkadľuje momentálne rozloženie hodnôt 19 komodít ako sú napríklad cenné a priemyselné kovy, bavlna, cukor, káva, ropa, hovädzie a bravčové mäso, kukurica, pšenica atď.

 

Investície sú prehodnocované každý štvrťrok a podľa výnosov sa na nasledujúce obdobie určia dva najvýkonnejšie indexy. V nich sa vaša investícia rozloží v pomere 60% pre najvýnosnejší index a 40 % pre druhý najvýnosnejší index. Najmenej výnosný index sa nebude brať do úvahy. Investícia teda reaguje na aktuálny vývoj trhu, využíva najsilnejšie obdobia a chráni pred slabšími.

 

Ochrana vašej investície

Allianz Index Extra garantuje 100 % investície. V prípade úmrtia poisteného je oprávneným osobám k dispozícii hodnota poistenia navýšená o 5 %, najmenej však zaplatené poistné.

 

Historický výnos indexov a Allianz Index Extra

Index
Akcie
Dlhopisy
Komodity
AI Extra
Celkový čistý výnos za obdobie 1997-2007
132,4 %
67,6 %
89,5 %
233,95 %
Ročný výnos
8,8 %
5,3 %
6,6 %
12,8 %

 

Zhodnotenie Allianz Index Extra

 

Záverečný kurz certifikátu Allianz Index Extra (XS0304632267) splatný k 04/01/2015 bol 100,3124.

Dokumenty

Súvisiace odkazy

 
Aktuálna hodnota Allianz Index Extra
 
Informácia o indexe
 
Informácia o indexe
 
Informácia o indexe
Allianz | Club