Allianz Index 75 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz Index 75

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Investičné životné poistenie Allianz Index 75 zaručuje zaujímavý výnos popri zachovaní minimálnej garancie.

Výhody Allianz Index 75:

  • Na výnose sa podieľajú index DJ Eurostoxx 50 a komoditný index S&P GSCI ER Index
  • Klient má podiel na absolútnom výkone aktíva, čo činí v prípade nárastu 75 % a v prípade poklesu minimálne 7,5 % za celé poistné obdobie

Klient má podiel na absolútnom výkone podkladového aktíva začínajúc na základnej cene 12. 1. 2010 porovnávanej s priemernou hodnotou nárastov indexu meranou počas celej poistnej doby každých 6 mesiacov (15 meraní).
V prípade nárastu hodnoty podkladového aktíva klient dostane na konci poistnej doby 75 percent z jeho nárastu, ale ak cena podkladového aktíva poklesne, klient dostane minimálny výnos 7,5 percenta za celé poistné obdobie.

Príklad: Ak hodnota investície stúpne o 100 percent, výnos klienta je +75 percent a ak hodnota investície poklesne o akékoľvek percento (alebo stúpne 10 a menej percent ), výnos klienta je +7,5 percenta.
Poistná doba je tentokrát takmer 7 a pol roka. Toto číslo je aj súčasťou mechanizmu výpočtu výnosu, preto produkt dostal meno Allianz Index 75.

Poistná ochrana

V prípade úmrtia (následkom úrazu alebo autonehody) dostane oprávnená osoba okamžite 105 aktuálnej hodnoty alebo minimálne zaplatené poistné.

Produkt ponúka garanciu minimálne 107,5 % z vložených prostriedkov.

Hodnota indexov

Hodnota podkladových indexov dňa 12. januára 2010 ako východzia pre výpočet zhodnotenia produktu Allianz Index 75 pri splatnosti bola pre SX5E 2976,89 EUR a pre SPGSCIP 445,16 USD.
 

Zhodnotenie Allianz Index 75

Dátum: 01.04.2020
 
15.05.2017
08.05.2017
Vývoj
Hodnota
106.990000
106.990000
+0.00% 
Kurzy garantovaného certifikátu sú zobrazované z pohľadu klienta.
Vývoj kurzov garantovaného certifikátu voči valuačnému dňu - 08.05.2017

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie pokračujte tu.

Dokumenty

Súvisiace odkazy

 
Aktuálna hodnota Allianz Index 75
Allianz | Club