Ako si predstavujete svoj seniorský vek? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ako si predstavujete svoj seniorský vek?

Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť. Program Senior vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídateľných životných situáciách a poskytne finančnú podporu pozostalým v prípade smrti.

Vedeli ste, že:

 1. na Slovensku stúpla priemerná dĺžka života v porovnaní s rokom 1950 v priemere o 15 rokov?
 2. v roku 2060 by mala dosiahnuť v našej krajine priemerná dĺžka života u muža 82,2 rokov a priemerná dĺžka života ženy 87,4 rokov?
 3. v roku 2012 mal najstarší bežec na atletických majstrovstvách Slovenska veteránov 92 rokov?

Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80., prípadne 95. roku života. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a  finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.

Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, či možnosť využiť prázdniny v platení poistného. Súčasťou je aj možnosť uzatvoriť poistenie Senior Asistencia, ktorá vám v prípade hospitalizácie zabezpečí napríklad odvoz domov či na vyšetrenie, kontrolu domácnosti počas pobytu v nemocnici alebo asistenciu v domácnosti po ukončení rehabilitácie.

 

V programe Senior Vám ponúkame:

Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia

Pri dožití sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu spolu s podielom na prebytku. V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatíme túto sumu oprávnenej osobe. Týmto poistením ste zabezpečený až do veku 95 rokov, pričom máte možnosť si vybrať dobu platenia poistného 5 alebo 10 rokov od začiatku poistenia.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu vám bude vyplatená dohodnutá poistná suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, a to až za obdobie 1 roka odo dňa úrazu.

Senior Asistencia

Poistenie Senior Asistencia zabezpečuje poskytnutie pomoci pre prípad neočakávanej  situácie, ktorá nastala v dôsledku choroby alebo úrazu a vyžaduje si hospitalizáciu v nemocnici. Súčasťou poistenia Senior Asistencia sú aj informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne.

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou

Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 10 percent, poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie, ktoré zodpovedá príslušnému percentu z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu

Ak úraz zanechá telesné poškodenie uvedené v Tabuľke telesných poškodení, poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie, ktoré zodpovedá príslušnému percentu z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie za mimoriadne poistné

Mimoriadne poistné je možné platiť opakovane počas doby trvania kapitálového životného poistenia, najneskôr však 10 rokov pred jej uplynutím a zabezpečuje poistné plnenie v prípade úmrtia alebo dožitia poisteného.

Dátum vydania: 23.01.2014

Súvisiace odkazy

Informácie o produkte

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook