Ak veziete dieťa, pozor na zimné oblečenie! | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ak veziete dieťa, pozor na zimné oblečenie!

 1. Hrubé zimné oblečenie spôsobuje, že deti nemajú bezpečnostné pásy pripútané správne
 2. Riziko vážneho zranenia alebo smrti detí je pri nepoužívaní bezpečnostných prvkov sedemkrát vyššie
 3. 5 tipov ako správne využívať bezpečnostné prvky v aute pri prevoze detí

Deti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, čo platí najmä v zimnom období. Štúdia Allianz centra pre technológie (AZT) sa preto pozrela na jedno z rizík, ktoré nepriamo spôsobuje práve chladné počasie v týchto mesiacoch a to hrubé teplé oblečenie. Zimné bundy a hrubé svetre síce poskytujú deťom ochranu proti zime, ale zároveň predstavujú aj potenciálny hazard, keďže sťažujú ich správne pripútanie bezpečnostnými pásmi.

 

Nesprávne pripútanie ohrozuje život dieťaťa

Podľa štúdie AZT, práve hrubé zimné bundy a svetre spôsobujú, že mnohé deti nemajú bezpečnostné pásy pripútané dostatočne pevne a blízko k telu. V prípade nehody tak bezpečnostný pás môže skĺznuť dole do brušnej časti dieťaťa a zapríčiniť životu nebezpečné poškodenia vnútorných orgánov. Štúdia preto zdôrazňuje, že pri zapínaní bezpečnostných pásov deťom je potrebné uistiť sa, aby medzi nimi a dieťaťom nezostal žiadny voľný priestor. Najlepším riešením je teda vyzliecť dieťa z kabáta ešte pred začatím cesty.

To je v zime dôležité aj z iného dôvodu. Pri zapnutom kúrení sa auto totiž rýchlo rozohreje, čo v prípade malých detí môže znamenať ich rýchle prehriatie, ktoré si rodič nemusí uvedomiť. Taktiež nie je vhodné dieťa pripútať pásmi a následne mu obliecť zimné oblečenie, keďže v prípade nehody sa tak sťažuje a spomaľuje ich vyslobodzovanie z auta. Pre oba prípady je podľa štúdie vhodnejšie dieťa najprv vyzliecť, pripútať a následne ho hrubým zimným oblečením alebou dekou len prikryť.

 

Pás je deliacou čiarou medzi životom a smrťou

Starší výskum Allianz Centra pre technológie, ktorý sa venoval práve používaniu autosedačiek a bezpečnostných pásov v aute pri prevoze detí, ukázal, že vo vekovej skupine do 6 rokov bolo len 63 percent detí primerane pripútaných bezpečnostným pásom v mimo mestských oblastiach a v meste iba 58 percent detí.

Ďalej výskum deklaruje, že až 40 percent rodičov detí vo veku do 6 rokov nepoužíva detskú autosedačku pri preprave autom v meste alebo obci a 2 percentá detí nie sú chránené vôbec. Pritom, riziko vážneho zranenia alebo smrti detí je pri nepoužívaní bezpečnostných prvkov sedemkrát vyššie.

 

5 tipov ako správne využívať bezpečnostné prvky v aute pri prevoze detí

 1. Pre deti nižšie ako 150 cm vždy používajte všetky bezpečnostné prvky, i keď prekonávate len malú vzdialenosť v rámci mesta či obce.
 2. Vždy utiahnite pás pevne, aby tesne obopínal telo.
 3. Panvový pás musí byť umiestnený priamo pred panvovými kosťami. Za žiadnych okolností nesmie viesť cez brucho.
 4. Pri ramene musí byť pás umiestnený cez kľúčnu kosť – nie cez krk a nie cez ramenný kĺb.
 5. Ak používate sedačku pre väčšie dieťa, pás musí byť vedený popod držiaky.

Dátum vydania: 06.12.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook