Agentúrna kancelária: Žiaková Ildikó

Agentúrna kancelária
Adresa:
Hrnčiarska 2
040 01 Košice
Telefón:055.62 55 224
Mobil: 0905.359 886
Fax: 055.62 55 224
Nonstop infolinka 0800 122 222