Výplata dividend

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy z akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., zo zisku dosiahnutého za rok 2018 a z nerozdeleného zisku za rok 2016

Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa výplaty dividendy