Aj vy máte v rodine žiaka alebo študenta? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nezabudnite poistiť úraz dieťaťa i jeho veci

Allianz – SP eviduje 2109 aktívnych zmlúv na poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu, ktorými je poistených 148 222 žiakov a študentov. Na týchto zmluvách bolo k dnešnému dňu nahlásených 2231 poistných udalostí a spolu bolo vyplatených viac ako 40-tisíc eur.

Pre školský rok 2010/2011 Allianz – SP ponúka poistné znížené o 10 percent pri uzatvorení poistenia krádeže vecí žiakov alebo poistenia úrazu samostatne pre všetkých žiakov školy, triedy, resp. fakulty alebo poistné znížené o 20 percent pri uzatvorení obidvoch poistení pre všetkých žiakov školy, triedy, resp. fakulty.

Poistenie vecí žiakov sa vzťahuje na:

 • šatstvo, obuv, dáždniky, tašky (aktovky), ruksaky,
 • peračníky, rysovacie alebo písacie potreby, pastelky, vodové alebo temperové farby, štetce,
 • kalkulačky, učebnice,
 • športové potreby, hudobné nástroje,
 • zdravotné pomôcky (dioptrické okuliare, načúvacie strojčeky pre sluchovo postihnutých, glukomer, tlakomer, inzulínové pero),
 • detský kočík alebo sánky umiestnené v materských školách (detských jasliach) v priestoroch na to vyhradených.

Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú krádežou, poškodením alebo zničením poistených vecí a je možné uzavrieť ho pre každý typ škôl vrátane detských jaslí a materských škôl. Miestom poistenia je budova školy alebo všetky miestnosti alebo priestranstvá, ktoré použije škola na organizovaný pobyt alebo akciu žiakov/študentov na území SR.

Poistenie úrazu sa vzťahuje na:

 • smrť následkom úrazu,
 • trvalé následky úrazu,
 • denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
 • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.

Žiaci sú poistení pri predškolskej, školskej, mimoškolskej vzdelávacej a výchovnej činnosti na území SR, v školách, predškolských a školských zariadeniach. Poistenie platí pre prípad úrazu, ktorý vznikne počas aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl v prírode, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo počas praktického vyučovania v mimo vyučovacom čase a pod.

Viac informácií je možné získať na www.allianzsp.sk, na infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách Allianz – SP a u obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 27.08.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook