Pokojnejšie vycestujete, ak sa dobre poistíte | Allianz - Slovenská poisťovňa

Pokojnejšie vycestujete, ak sa dobre poistíte

Máte pocit, že z príjmu odvádzate len minimum poplatkov a že zatiaľ máte "iba" zopár pôžičiek a hypotéku? Nezúfajte, môže byť aj horšie!

Nepodarená dovolenka môže dlhodobo znásobiť vaše doterajšie mesačné splátky. Ak podceníte cestovné poistenie, zistíte, že ste zbytočne ľahší až o desaťtisíce eur. Náklady na liečbu sa dokážu v zahraničí vyšplhať do enormných výšok.

Môžete si sami odpovedať na tri otázky: "Prečo je dobré uzavrieť komerčné cestovné poistenie aj napriek tomu, že máte so sebou bezplatný Európsky preukaz zdravotného poistenia EPZP? Do akej miery vás ochráni EPZP - tento základný druh cestovného poistenia?

A v ktorej fáze pobytu prichádzajú na rad neoceniteľné výhody komerčného pripoistenia? " Katarína Janáková z Allianz – Slovenská poisťovňa objasňuje dôvody, ktoré vedú zodpovednejších turistov k tomu, aby sa nezabudli pripoistiť a nemuseli zbytočne niesť na svojich pleciach nemalé náklady na liečbu:

 • EPZP (Európsky preukaz zdravotného poistenia - medzinárodne nazvaný EHIC) platí len v krajinách EU, resp. EHP.
  Veľa dovolenkových destinácií sem však nepatrí (napr. Egypt, Chorvátsko, atď. )
 • Na základe EPZP má turista nárok na ošetrenie iba vo verejnom zdravotníckom zariadení a to len do takého rozsahu, ako občania navštívenej krajiny - čo v mnohých krajinách znamená spoluúčasť a rôzne poplatky.
 • Komerčné poistenie okrem malej franšízy (spoluúčasti), hradí ošetrenie v akomkoľvek zdravotníckom zariadení a v celom rozsahu na základe poistných podmienok.
 • Uplatnenie EPZP (Európskeho zdravotného poistenia) je v niektorých krajinách spojené s rôznymi administratívnymi úkonmi; v prípade komerčného poistenia malé hotovostné platby (v ambulancii u lekára, za lieky) refundujeme po návrate domov na základe hlásenia poistnej udalosti veľmi rýchlo, v prípade hospitalizácie alebo náročnejších ošetrení hradí zdravotnícke služby priamo asistenčná spoločnosť zdravotníckemu zariadeniu.
 • EPZP nekryje napríklad repatriáciu (t. j. prevezenie pacienta do SR 
 • napr. aj špeciálnym lietadlom, sanitkou) resp. prevoz telesných pozostatkov, návštevu príbuzného v prípade dlhšej hospitalizácie, ktoré komerčné poistenie hradí.
 • V komerčnom cestovnom poistení je možné pripoistiť si napr. trvalé následky úrazu (smrť úrazom, poškodenie, zničenie, stratu batožiny, zodpovednosť za škodu, doplnkové asistenčné služby zahŕňajúce napr. právnu pomoc, pomoc pri strate dokladov, pomoc pri meškaní batožiny atď. ).
 • Ku komerčnému cestovnému poisteniu sa poskytujú asistenčné služby 24 hodín denne v slovenskom jazyku, pri ktorých má klient možnosť získať radu a pomoc. Asistenčná služba zabezpečí platbu nemocnici v prípade hospitalizácie, alebo repatriáciu.  
 • Rada na záver: Najlepšia je kombinácia EPZP a komerčného cestovného poistenia.

Výhody najrýchlejšie porovnáte na internete

V aktuálnom zozname slovenských komerčných poisťovní na internete sú aj možnosti porovnania jednotlivých podmienok, výhod, zliav a noviniek v cenách či v rozsahu poistenia. Katarína Janáková vysvetľuje, že napríklad u nich v poisťovni funguje systém zliav pre verných klientov. Hovorí, že je výhodou aj uzavrieť poistenie so zľavou prostredníctvom internetu alebo telefónu. Pozor! Dnes už snáď vieme, že nie všetky športy sú zahrnuté do bežného cestovného poistenia. Špeciálnou kategóriou sú cestujúci, ktorí sa chystajú na dovolenke prevádzať surfovanie, paraglajding, potápanie, jachting, lezenie po skalách, a podobne. K. Janáková odporúča v prípade vykonávania adrenalínových športov uzavrieť poistenie s krytím takýchto aktivít (v poistných podmienkach sú definované športy, ktoré poisťovateľ považuje za rizikové). Ak sú zaradené k rizikovým, rátajte s prirážkou k poisteniu. Samozrejme, že je potrebné vykonávať všetky športy s náležitou opatrnosťou a zbytočne neriskovať, používať odporúčané ochranné prostriedky (napr. prilbu), nepreceňovať svoje sily a schopnosti. Odporúča tiež uvažovať nad uzatvorením celého , , balíčka" cestovného poistenia, v ktorom je krytá aj zodpovednosť za škodu. Platí to i v prípadoch, keby dovolenkár pri vykonávaní športu nechtiac niekoho zranil alebo spôsobil majetkovú škodu.

Dátum vydania: 30.06.2010

Zdroj: Šport

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
> Petra Greksová
Tel.: 02.5963 3104
Youtube Facebook