Poistenie po povodniach - rozhovor | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie po povodniach - rozhovor

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "No a o tejto téme sa v štúdiu budem rozprávať so zástupcami dvoch poisťovní, konkrétne s pánom Ondrejom Lihanom, z oddelenia špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť, príjemný podvečer."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Dobrý deň."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "A s pánom Zdenom Gossányim, členom predstavenstva a riaditeľom poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť. Príjemný podvečer."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Prajem pekné popoludnie."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Páni, tak začnime hneď tým, koľko udalostí už máte nahlásených a koľko očakávate, že ešte bude."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Za našu spoločnosť doposiaľ evidujeme zhruba 7000 hlásených škodových udalostí po záplavách a povodniach z uplynulých dní, rádovo očakávame, že toto číslo stúpne na 10000, dokonca očakávame odhad našich plnení, ktoré budú z týchto škodových udalostí, na 3 milióny eur."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Je to viac ako po minulé roky, dá sa to porovnávať? Aby sme vedeli aká bola silná tohtoročná povodeň?"

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Je to za posledné tri roky najväčšia kalamita s ktorou sme sa stretli."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Ako je to u vás, pán Gossányi?"

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "V súvislosti s udalosťami o ktorých hovoríme, má Kooperatíva nahlásených viac ako 1000 poistných škôd, predpokladáme, samozrejme to súvisí, alebo závisí to aj od toho aké počasie bude nasledovať v najbližších dňoch, ale predpokladáme, že po opadnutí hladín tokov v našich riekach sa ešte toto číslo zvýši, predpokladám, že sa navýši na zhruba sumu 1500 udalostí, respektíve aj na 2000 udalostí. Takisto predpokladáme, že celková suma škôd, ktorá je aktuálne na hodnote 1 milión eur sa týmto navýši na 1,5 milióna, až na 2 milióny eur, čo už je porovnateľné s rokmi 2004, respektíve 2006, kedy sme vyplatili v obidvoch rokoch po 2 milióny eur. Tie najväčšie škody, respektíve najčastejšie sú zo zatopenia pivničných priestorov, oplotenia, maľoviek, elektromotorov, nábytku, prípadne ďalších hnuteľných vecí, zhruba polovica všetkých týchto škôd bola hlásená na východnom Slovensku, teda v Košickom a Prešovskom kraji a tie najväčšie problémy boli práve v okrese Trebišov a v samotnom meste Trebišov, v okrese Michalovce a Vranov nad Topľou. Priemerná škoda je na úrovni zhruba 1000 eur."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Ja ešte pripomínam, že vysielame naživo a že ak máte akékoľvek otázky, môžete zavolať priamo k nám do štúdia, o chvíľočku uvidíte aj telefónne číslo."

Otázky k téme Poistenie o povodniach: "Telefónne číslo 055/72 33 301, ."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Ako vlastne postupovať, v prípade, že dôjde k záplave, k povodni, ako sa majú ľudia vlastne zariadiť a čo majú urobiť ako prvé."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Samozrejme klient by mal v prvom rade sa snažiť zamedziť tomu, aby sa rozsah škody, ktorá mu vznikla zväčšoval."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "To znamená čo konkrétne?"

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Je tam samozrejme, závisí od toho, aký je charakter tejto škody a aký je rozsah, či si tieto opatrenia dokáže zabezpečiť sám, alebo to musí byť v súčinnosti s Požiarnym, alebo Hasičským zborom, samozrejme pre uplatnenie si nároku škodovej udalosti v našej poisťovni je žiaduce, aby tak klient vykonal čo najskôr od zistenia, že mu škodová udalosť vznikla."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Čiže skočím vám do toho, povedané veľmi jednoducho, ak tá voda tečie trebárs do obývačky, tak sa snažiť zachrániť zariadenie, snažiť sa zachrániť."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Vyniesť ho z miesta vzniku škody, nemusí klient čakať, kým ho poisťovňa bude kontaktovať po tom, či si túto škodu u nás uplatnil, podstatné je, že môže začať s odstraňovaním škody, môže začať čerpať vodu, odstraňovať bahno, poškodené veci je potrebné, aby si zdokumentoval, nafotil a v prípade, že to poisťovňa bude potrebovať na požiadanie nám to môže predložiť."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Vedia o tom poškodení, alebo práve naopak, stavajú sa k tomu tak, že čakajú kým vlastne tá voda opadne a nezachraňujú ten nábytok. Aké sú vaše skúsenosti,"

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Myslím, že netreba potrebné podceňovať."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Vedia, jednoznačne."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "V mnohých prípadoch ak môžu, ako by mali konať inštrukcie samozrejme prostredníctvom nám dostupných kanálov klientom dávame, ďalšie informácie môžu získať prostredníctvom najlepšie nášho Cool Centra."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Predpokladám, že vo vašim prípade je to rovnaké, čiže čo najskôr zachrániť to, čo sa zachrániť dá, zdokumentovať škody, ktoré vznikli, aký je ďalší postup, kam sa môžu obrátiť ľudia a čo vlastne môžu následne robiť, keď už dôjde k tej škode."

Telefónne číslo poisťovne Allianz: "Allianz – Slovenská poisťovňa, 0850 122 222, 0917 122 222, 0902 122 222."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "V každom prípade, vznik škody je treba nahlásiť poisťovni bezodkladne."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Čím skôr."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Áno. My chápeme, že ide o stresovú situáciu, ale teda vychádzame klientom v ústrety aj tým, že môžu nahlásiť svoju poistnú udalosť telefonicky, na centrálny dispečing škôd, po nahlásení tejto škody prichádza na miesto techniky, ktorý si predtým dohodne termín s naším klientom, urobí obhliadku, urobí fotodokumentáciu, na základe tejto fotodokumentácie potom likviduje poistnú udalosť. Čo je veľmi dôležité klientom už pri obhliadke tejto škodovej udalosti poskytuje formulár, oznámenie o vzniku škodovej udalosti, kde je presne určený postup, ďalšia likvidácia škody, kde sú určení, alebo kde je napísaný aj zoznam podkladov, ktoré klient má doručiť poisťovni, tak aby tá likvidácia škody bola bezproblémová."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Ako dlho približne trvá, kým sa pracovník poisťovne spojí s poškodeným a akým spôsobom. Teda buď príde priamo na miesto, alebo predpokladám, že sa to dá vyriešiť aj formou dokumentácie, ktorú ste spomínali."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Naša spoločnosť je aj v týchto ťažkých chvíľach pripravená operatívne riešiť nároky, ktoré si klienti uplatnia v našej poisťovni, je na našom zvážení, akú formu použijeme a najlepšie ako som povedal, je obrátiť sa na naše Cool Centrum, kde získajú potrebné informácie o ďalšom postupe likvidácie škodovej udalosti, alebo ako bolo povedané tu u kolegu, ďalšie podrobné informácie môže klient získať pri obhliadke škodovej udalosti."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Ste tu spomínali čísla Cool Centier v obidvoch poisťovniach videli diváci na našich obrazovkách, ja ešte len zopakujem, že sa môžete zapojiť aj vy a povedať, aké máte skúsenosti práve s tým, ako rýchlo k vám prídu pracovníci týchto poisťovní a čo všetko po tom nasleduje, my sme si povedali, že najlepšie je čo najrýchlejšie ohlásiť túto udalosť, čo v prípade ak váha ten poškodený, akú dlhú má tú časovú rezervu? Kedy sa s ním už poisťovňa ľudovo povedané nebude baviť?"

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Každopádne pri akýchkoľvek pochybnostiach môže ten klient zavolať na ten centrálny dispečing škôd, na naše, na tú našu modrú linku, ktorá je v cene, alebo tarife miestneho hovoru a tam dostane tak isto radu, je veľmi dobré, ak kontaktuje aj obchodníka, ktorý mu poistnú zmluvu uzatvoril a ten mu teda vysvetlí postup, každopádne do pätnástich dní by to mal stihnúť, aby nahlásil poistnú udalosť, respektíve teda škodovú udalosť a v prípade, ak vzniknú potom ďalšie skryté škody, tak je to možné takisto dohlásiť ešte u toho technika, ktorý tu obhliadku vykonával."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "V čom robia poškodení najčastejšie chyby. Možno môžeme začať už aj pri poistnej zmluve, ktorú uzatvárajú a neuvedomujú si, že a v akom riziku asi žijú a možno tá poistná zmluva nie je dobrá."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Podstatné pre klienta je, aby dokázal zvážiť potrebu poistnej ochrany, ktorú od poisťovne požaduje, teda predovšetkým zvážiť poistené riziká, teda príčiny, na ktoré chce byť poistený v prípade, že mu vznikne škodová udalosť a rovnako by sa mal vedieť posúdiť hodnotu, ktorú chce poistiť, či na nehnuteľnosti, alebo hodnotu hnuteľného majetku."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Čiže tam je veľmi dôležité povedať, ak aj bola tá poistná zmluva uzatvorená, ja neviem, v polovici minulého storočia, pomaly, tak treba vlastne aby došlo k nejakej indexácii, ktorá vlastne zabezpečí, že ten klient dostane požadovanú sumu. Ako často sa robí táto indexácia?"

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Je dobré, ak to neurobil obchodník, aby to urobil klient a mal by v každom prípade aspoň raz ročne si dávať túto svoju zmluvu zrevitalizovať, každopádne my smerujeme našich obchodníkov k tomu, aby týchto klientov kontaktovali, aby ich kontaktovali práve aj za účelom toho, aby si pozreli tú poistnú zmluvu, či je v poriadku, či si klient nepotrebuje dopoistiť niektoré riziká, prípadne nepotrebuje dopoistiť niektoré budovy, ktoré medzitým dostaval. Takže minimálne raz do roka je potrebné, aby sa tá zmluva revitalizovala."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Za posledné desaťročie už existuje taká mapa záplavových území, čiže sú také oblasti, ktoré sú povodňami postihnuté častejšie ako tie iné, sú títo ľudia diskriminovaní, dá sa povedať že neradi s nimi poisťovne uzatvárajú zmluvy? Alebo nie je to tak."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Naša spoločnosť uzatvára a je pripravená poskytnúť poistnú ochranu klientom kdekoľvek na území Slovenskej republiky."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Ako je to vo vašom prípade. Existujú takzvané povodňové mapy? Teraz si poviete, že tu bola povodeň za posledných 10 rokov 5 krát, tak tu už nechceme mať s týmto klientom nič spoločné."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Kooperatíva takisto poisťuje toto riziko na území celého Slovenska, práve naopak, my chceme poskytnúť všetkým našim občanom, aby pri týchto udalostiach ktoré vidíme, že už dnes sú súčasťou každodenného života, mnohokrát sa im nedá zabrániť, ale môžeme sa zabezpečiť proti im následkom, takže chceme, aby títo občania mali možnosť si poistenie uzatvoriť a uvedomujeme si, že to poistenie a cena poistenia tisícnásobne nižšia, tisícnásobne je to lacnejšie, ako hodnoty, ktoré toto poistenie chráni. Hovoríme o sume 100, 130 eur a to myslím na ročné poistné, nie mesačné. Takže skutočne je to poistenie s takou cenou, ktoré vyjadruje aj zodpovednosť toho daného človeka voči svojmu majetku a voči tomu teda čo za tie roky si našetril."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Čo všetko si môže klient v súvislosti s povodňami a záplavami poistiť?"

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Môže si poistiť hnuteľný majetok, čo už som spomínal, poistiť si budovu."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "A teda nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, vzťahuje sa na to dajme tomu aj poľnohospodárska pôda, ktorí majú veľké záhrady, sady."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Naša spoločnosť poskytuje aj poistnú ochranu poľnohospodárskym subjektom v poistení plodín a v poistení poľnohospodárskych zvierat."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Vedia to ľudia? Alebo naopak, neprečítajú si dobre tú zmluvu a potom vlastne požadujú od tej poisťovne niečo, čo v tej poistnej zmluve nebolo. Aké sú vaše skúsenosti."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Ako som povedal, ľudí nepodceňujeme a predpokladám, klient je povinný oboznámiť sa vo vlastnom záujme s podmienkami jeho poistnej zmluvy, ktorú podpisuje."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Aké sú vaše skúsenosti. Vedia naozaj klienti čo podpisujú a nie sú potom rozčarovaní z toho, že trebárs tá poistná suma je príliš nízka, ktorú dostanú."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Ak to môžem doplniť, tak zvyčajne prichádzame, alebo zvyčajne nastáva ten fakt, že tie poistné zmluvy sú pod poistené, to znamená, že neprichádza k tej revitalizácii, k tej úprave zmluvy každoročne a potom prichádza k tomu, že tá poistná suma a hodnota nehnuteľnosti sú rozdielne. Potom sa to odzrkadľuje aj na poistnom plnení. Takisto za ďalšie môže prísť k nejakým ďalším adresám rizika, ktoré neboli dopoistené a teda naozaj sa tam očakáva, je potrebné, aby raz ročne, alebo teda za nejakú takúto dobu, aby bola tá zmluva upravovaná."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Na čo by si mal dať klient pozor, keď uzatvára tú poistnú zmluvu a jeho dom sa nachádza práve v takomto záplavovom území."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Určite by sa mal veľa pýtať toho obchodníka, poisťovacieho poradcu, aké riziká sú pri danej zmluve poistené, zvyčajne teda ten združený živel je v základnom poistení, ale napríklad krádež je potrebné, aby si dopoistil, je potrebné, aby si dopoistil vedľajšie budovy, je rozdiel teda že či je tá budova v štádiu nejakého rozpracovania, že ešte nie je skolaudovaná, alebo už je skolaudovaná a teda určite by sa mal dať pozor na to, na aké riziká si tú svoju nehnuteľnosť chce sať poistiť a aké je to miesto rizika a samozrejme na tú poistnú sumu, či hodnotu nehnuteľnosti."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Za aký čas je poisťovňa schopná klienta odškodniť? Predpokladám, že sú tam nejaké čakacie doby, nedá sa to robiť okamžite, neviem či tam uprednostňujete tých, ktorí sú na tom horšie, alebo podľa akého kľúča potom poisťovňa postupuje."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Naša spoločnosť aj v súčasnosti doplnila kapacity, aby sme dokázali u klientov riešiť ich nároky uplatnené v našej spoločnosti čo najskôr, takisto sme doplnili kapacity nášho Cool Centra, aby dokázali sa nám dovolať počas víkendov, počas pracovného týždňa tak môžu urobiť do neskorých večerných hodín, takže snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme klientom vedeli vyhovieť."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Keďže ste spomenuli to Cool Centrum, ako vlastne funguje napríklad vo vašej spoločnosti, lebo ľudia sa často sťažujú, že strašne dlho trvá, kým sa dotelefonujú, musia jednotku zapnúť, dvojku, trojku, minú strašne veľa peňazí, aké je to rýchle, promptné a čo sa vlastne dozvedia, keď sa do takéhoto Cool Centra dotelefonujú.

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Cool Centrum je bezplatná infolinka, to znamená, že oni neplatia za to nič, centrálny dispečing škôd, kde nahlasujú škody a kde práve je orientácia tých informácií, ale ide teda aj o nahlasovanie škôd, smerom teda k poistným, alebo škodovým udalostiam, to je modrá linka a to znamená, že je to za cenu miestneho hovoru, to znamená je to 76 tisícin eura, čiže 7,6 centu, alebo v starej mene asi 2,30 slovenských korún za jednu minútu hovoru. Takže naozaj, keď ten hovor trvá 5 až 10 minút, tak je to iba za skutočne minimum prostriedkov, ktoré tam musia vložiť."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "A dĺžka, za ktorú ste schopní klienta odškodniť? Nejaké rozpätie."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Pri dodaní podkladov, ktoré poisťovňa potrebuje a teraz mám samozrejme na mysli podklady, ktoré dostane od technika a také informácie ako je číslo účtu, na ktoré máme klientovi poslať peniaze, alebo jeho podpis, takže po dodaní týchto podkladov a po ukončení šetrenia poistnej udalosti je to do pätnástich dní. Je to aj zákonná lehota, podľa občianskeho zákonníka."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Vo všeobecnosti vaše skúsenosti s klientami spolupracujú, teda ste schopní sa dohodnúť, aby ste prišli zdokumentované škody zhodnotiť, skontrolovať."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Naša spoločnosť aktívne spolupracuje so samosprávami v postihnutých obciach, umožnili sme klientom nahlasovanie škodových udalostí na obecných úradoch, teda nemusia nikam cestovať, je to komfortné pre klientov najmä z toho hľadiska, že dokážeme operatívne na nasledujúci deň klientom ihneď vyslať pracovníkov, nakoľko je nám známy rozsah škôd v danej obci, aj ich počet, teda dokážeme situáciu riešiť naozaj operatívne."

Andrea Lučanská, moderátorka Regionálneho denníka: "Že sa snažíte byť promptní. No nebudem vám páni priať málo roboty, lebo to by bolo zlé, ale možno si prajeme, aby tie poveternostné podmienky boli lepšie, aby ste poisťovali niečo iné. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za cenné informácie a návštevu v štúdiu. Dovidenia."

Ondrej Lihan, oddelenie špecialistov pre obhliadky z poisťovne Allianz, Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť: "Ďakujem, pekne, dovidenia."

Zdeno Gossányi, člen predstavenstva a riaditeľ poisťovne Kooperatíva, akciová spoločnosť: "Ďakujem pekne."

Dátum vydania: 01.07.2010

Zdroj: Regionálny denník, STV

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
> Petra Greksová
Tel.: 02.5963 3104
Youtube Facebook