Najúspešnejšími správcami fondov boli Allianz AM a KBC | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najúspešnejšími správcami fondov boli Allianz AM a KBC

Portfóliá otvorených podielových fondov (OPF), ktoré spravujú členovia Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), zaznamenali v 15. kalendárnom týždni tohto roka kladné saldo čistých predajov v hodnote 9,44 milióna eur.

Celkové predaje OPF dosiahli úroveň 28,66 milióna eur a spätné nákupy 19,22 milióna eur. Informovala o tom SASS.
Záporné saldo čistých predajov evidovala v týždni končiacom 9. apríla 2010 len kategória špeciálnych fondov nehnuteľností, a to v hodnote 0,05 milióna eur. Kladné saldo vo výške 1,05 milióna eur vykázali fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy za 1,63 milióna eur, akciové fondy 0,90 milióna eur, zmiešané fondy 0,73 milióna eur, fondy fondov 2,72 milióna eur a tzv. iné fondy 2,44 milióna eur.

Najúspešnejšími správcami OPF z hľadiska výšky týždenných čistých predajov boli spoločnosti Allianz AM so sumou 3,07 milióna eur, ďalej KBC s 3,04 milióna eur a Tatra Asset Management so sumou 2,35 milióna eur.

Fondmi, ktoré zaznamenali najvyššie čisté predaje, boli Allianz Growth Opportunities fond s 2,63 milióna eur, Tatra - Euro Peňažný fond s 2,08 milióna eur a VÚB AM - Konzervatívne portfólio fond s 2,07 milióna eur.
TASR

Dátum vydania: 14.04.2010

Zdroj: hnonline.sk

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
> Petra Greksová
Tel.: 02.5963 3104
Youtube Facebook