O budúcnosť svojho dieťaťa sa už nemusíte báť... | Allianz - Slovenská poisťovňa

O budúcnosť svojho dieťaťa sa už nemusíte báť...

O budúcnosť svojho dieťaťa sa už nemusíte báť s komplexným programom kapitálového životného poistenia pre deti FARBIČKA od Allianz - Slovenskej poisťovne.

Pozeráte s nádejou do budúcnosti svojho dieťaťa?
Detské životné poistenie FARBIČKA vám ju pomôže vykresliť v tých najžiarivejších farbách. Nech už budete so svojím dieťatkom prežívať radostné, či menej šťastné chvíle, vždy sa môžete spoľahnúť na pomocnú ruku Allianz - Slovenskej poisťovne.

Poistenie FARBIČKA je:

Výhodná forma šetrenia Poistenie FARBIČKA je mimoriadne výhodná forma šetrenia pre vaše dieťa. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku.

Ochrana A zabezpečenie Poistenie FARBIČKA zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií akými sú strata či invalidita rodičov. Navyše, vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.

Jednorazové poistné Poistenie FARBIČKA vám umožňuje zaplatiť poistné jednorazovo. Takto môžete uhradiť nielen šetriacu zložku, ale aj úrazové poistenie. Vaša počiatočná investícia sa dokáže zhodnotiť aj o viac ako 30%.

Baby karta FARBIČKA vám ponúka Baby kartu úplne zadarmo! Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Dieťa I dospelý Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môžu poistiť 1 alebo 2 dospelé osoby - rodičia, starí rodičia alebo ktokoľvek kto chce, aby vaše dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii.

Ukončenie už po 18-tke Poistenie chráni vaše dieťa až do veku 25 rokov. Ak sa však vaše dieťa rozhodne už po 18-tke osamostatniť, poistenie FARBIČKA vám umožní peniaze vybrať za zvýhodnených podmienok. Najširšie Krytie rizík Poistenie FARBIČKA ponúka pre širokú škálu pripoistení nielen pre dieťa, ale aj pre 1 alebo 2 dospelé osoby.

Viac o komplexnom programe kapitálového životného poistenia pre deti FARBIČKA získate na internetovej stránke www. allianzsp. sk, na infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách Allianz - Slovenskej poisťovne a u finančných agentov.

Dátum vydania: 08.04.2010

Zdroj: týždenník Markíza

KONTAKTY PRE NOVINÁROV

> Lucia Muthová
Tel.: 02.5963 3114
> Petra Greksová
Tel.: 02.5963 3104
Youtube Facebook