Najlepší poisťovateľ v strednej a východnej Európe | Allianz - Slovenská poisťovňa

Najlepší poisťovateľ v strednej a východnej Európe

Výsledky výročného prieskumu v oblasti poisťovníctva The Insurance Survey, ktorý pripravuje prestížny časopis Euromoney, sú už známe. Víťazom ocenenia „Najlepší poisťovateľ v strednej a východnej Európe” pre rok 2009 sa stala skupina Allianz.

Allianz získal ocenenia v týchto kategóriách:

  • Najlepší poisťovateľ v strednej a východnej Európe
  • Najvýhodnejšia cena v strednej a východnej Európe
  • Najúspešnejší poisťovateľ v oblasti inovácií v strednej a východnej Európe
  • Najúspešnejší poisťovateľ v oblasti riešenia škôd v strednej a východnej Európe
  • Najlepšie portfólio produktov v strednej a východnej Európe

Zástupcovia veľkých spoločností, ktorí sú zodpovední za uzatváranie poistenia, risk manažment a pod. vyjadrili v prieskume svoj názor na výber poisťovateľa a uviedli dôvody tohto rozhodnutia. Zároveň označili poisťovateľa prvej a druhej voľby, a to v oblasti ceny, produktového portfólia, riešenia škôd a inovácie produktov.

„Veľmi si vážime ocenenie „Najlepší poisťovateľ v strednej a východnej Európe“, ktoré získala spoločnosť Allianz. Toto ocenenie odráža dôveru klientov v našu skupinu. Aj naďalej sústredíme naše úsilie na to, aby sme klientom prinášali náležité a konkurencieschopné produkty a služby, ako aj inovatívne priame ponuky pre klientov, za ktorými stojí Allianz, značka kvality a istoty,“ uviedol Klaus Junker, člen predstavenstva Allianz New Europe.

Euromoney je lídrom medzi periodikami, ktoré sa venujú medzinárodným finančným trhom. The Insurance Survey, prieskum v oblasti poisťovníctva sa uskutočnil po druhýkrát. Je jediným komplexným prieskumom, ktorý analyzuje názory viac než 400 expertov z veľkých spoločností a finančných inštitúcií vo vyše 60 krajinách. Neil Osborn, vydavateľ časopisu Euromoney, povedal: „V neustále náročnejšom finančnom prostredí sa víťazmi Euromoney Insurance Awards stali tí, ktorí preukázali schopnosť inovovať, reagovať na rastúce celkové požiadavky klientov a v najvyššej možnej miere využili vlastné silné stránky. Aj vďaka tomuto prieskumu trh spoznal úspechy týchto inštitúcií, ktoré čelia ťažkým podmienkam na trhu. A preto sú tieto ocenenia viac než zaslúžené.”

Dátum vydania: 09.04.2009