Zlatá minca 2009 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zlatá minca 2009

Zlatá minca 2009Allianz – Slovenská poisťovňa sa stala tento rok historicky najúspešnejšou v súťaži Zlatá minca 2009 a opäť sa umiestnila najlepšie zo všetkých poisťovní. V desiatich súťažných kategóriách získali nominované produkty Allianz – SP plný počet víťazstiev – desať zlatých ocenení Zlatá minca 2009!

Najvyššie ocenenie získali produkty v kategóriách kapitálové životné poistenie (Život Premium), investičné životné poistenie (Invest Plus), detské životné poistenie (Program Baby budúcnosť), úrazové poistenie (Miliónové poistenie), poistenie domácností (Môj domov), poistenie nehnuteľností (Môj domov), cestovné poistenie (Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov), povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Modré PZP), havarijné poistenie (Havarijné poistenie), poistenie podnikania (Komplexné poistenie podnikateľov). Objavom roka sa stalo poistenie Kasko Total.

Už po piaty raz hlasovalo 58 členov odbornej poroty v jednotlivých kategóriách súťaže finančných produktov Zlatá minca 2009. Každý člen poroty vyberal tri najlepšie produkty v každej kategórii. Ocenenia za Allianz – Slovenskú poisťovňu prevzal Miroslav Kočan, člen predstavenstva a Marta Kausichová, riaditeľka marketingu. „Aj napriek tomu, že sme v tejto prestížnej súťaži dosiahli vrchol, neustále budeme pracovať na vývoji našich produktov tak, aby pokrývali meniace sa požiadavky našich klientov,“ povedal Miroslav Kočan.

Výsledky boli slávnostne vyhlásené v utorok 24. novembra v Pálffyho paláci v Bratislave. Slávnostné odovzdávanie Zlatých mincí otvoril riaditeľ úseku na podporu odbytu OVB Allfinanz Robert Schmidt. Ako zdôraznil, v dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí finančné spoločnosti musia prinášať efektívnejšie, dostupnejšie a atraktívnejšie produkty.

Dátum vydania: 26.11.2009