Zaistenie - poistenie poisťovní | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zaistenie - poistenie poisťovní

Pre väčšinu laikov by asi nebolo žiadnym problémom všeobecne definovať pojem poistenie. Ak sa však opýtame na zaistenie, pravdepodobne dostaneme len veľmi neisté odpovede. Zaistenie možno veľmi zjednodušene charakterizovať ako „poistenie poistenia“, alebo inými slovami - je to poistenie poisťovne. Je to dohoda, podľa ktorej poisťovateľ prenáša na zaisťovňu časť rizík, ktorá presahuje jeho kapacity alebo môže narušiť rovnováhu jeho kmeňa, prípadne stabilitu celej poisťovne.

Úlohou zaistenia je teda zvyšovanie kapacity poisťovne (poisťovne môžu takto poisťovať riziká s poistnými sumami v rádoch stoviek miliónov, či dokonca miliárd, napriek tomu, že výška ich kapitálu je len v desiatkach miliónov), rozloženie rizika, posilnenie ekonomickej stability a solventnosti poisťovne a tiež umožnenie kontaktov so zahraničnými poistnými trhmi, teda vzájomná výmena know-how (napr. pomoc zaisťovateľov pri vývoji nových poistných produktov).

Mimoriadne významnú úlohu plnia zaisťovne napríklad pri živelných katastrofách postihujúcich značnú časť národných ekonomík. Po ničivých záplavách, ktoré postihli Čechy a Moravu v roku 1997 boli národohospodárske škody vyčíslené až na 63 mld. CZK, z toho len 15% škôd bolo vtedy poistených. Podobná situácia nastala v Čechách aj v roku 2002, kedy škody spôsobené povodňami presiahli 73 mld. CZK, pričom poistených bolo už cca 48%, teda 35 mld. CZK. V oboch prípadoch v roku 1997 a aj v 2002 väčšina škôd (až 90%) išla na ťarchu zaisťovateľov, katastrofy nemali negatívny dopad na finančné zdravie poisťovní. Výnimkou bola poisťovňa Morava, ktorá z dôvodu nedostatočného zaistenia vykázala v roku 1997 stratu 450 mil. CZK a zbankrotovala. Aj nedávne ničivé zemetrasenie v Čile by bez zaistenia znamenalo pád lokálnych poisťovní. Prvotné odhady národohospodárskych škôd sa pohybujú od 2 do 40 mld. USD, z toho poistené škody sa odhadujú vo výške 2 až 8,5 mld. USD. 90 percentná zaistenosť znamená, že na vlastný vrub čílskych poisťovní pripadne len cca 0,2 – 1,2 mil. USD škôd.

Zaistenie v Allianz – SP
"Poisťovaním" poisťovne sa v Allianz - SP zaoberá samostatný Odbor zaistenia. Zaisťuje životné i neživotné poistenia a v mene Slovenského jadrového poisťovacieho poolu, ktorého je Allianz - SP vedúcim poisťovateľom, aj nukleárne riziká. Allianz - SP v súlade s internými normami spolupracuje so zaisťovateľmi s ratingom A a vyšším od Standard&Poors. Primárnym zaisťovateľom je materská spoločnosť Allianz SE so sídlom v Mníchove, ale spoločnosť nakupuje zaistné krytie takmer od všetkých renomovaných svetových zaisťovateľov, z najväčších môžeme spomenúť Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, XL Re a celý rad ďalších.

Zaistenie a hospodárska kríza
Keďže zaistenie je súčasťou poisťovacieho biznisu, je zrejmé, že bolo hospodárskou krízou taktiež zasiahnuté. „Kríza však viac zasiahla poisťovne a zaisťovne, ktoré sa odklonili od tradičného modelu poisťovania a zaisťovania a inklinovali viac k investičnému bankovníctvu alebo finančnému zaisťovaniu.“ hovorí Andrea Sikorová, riaditeľka odboru zaistenia Allianz – SP. „Čiastočné dôsledky zaznamenali aj poisťovne a zaisťovne, ktoré zostali pri tradičnom modeli, väčšie ak dostatočne nediverzifikovali a mali v portfóliu aj investície do cenných papierov problémových inštitúcií. Najlepšie väčšinou vyšli z krízy tie poisťovne a zaisťovne, ktoré boli paradoxne predtým kritizované za to, že sú konzervatívne a bránia sa novým trendom." Tak ako koniec roka 2008 niesol so sebou veľké otázniky a neistotu ohľadom obnovy zaistných zmlúv a dostatku kapitálu, január 2009 ukázal, že otrasy sa nekonali. Obnovy zaistenia prebehli (minimálne v strednej Európe) viac – menej bez väčších problémov. Aj nasledujúce mesiace potvrdili, že situácia sa začala konsolidovať. Významní zaisťovací hráči vykázali v roku 2009 vynikajúce finančné výsledky napriek tomu, že rok pred tým sa stretávali s problémami. Aj ďalší veľký zaisťovateľ Swiss Re sa stabilizoval. „Ak to celé zhrnieme“, hovori Sikorová „kríza zdecimovala kapitál a dôveru a zvýraznila dôležitosť finančnej bezpečnosti. Prioritou zaisťovateľov by mala byť ochrana finančnej sily a navrátenie dôvery investorov a poisťovní. Úlohou zaistenia je poskytovanie kapacít, riešenie kapitálových nárokov poisťovní (Solvency II) a ochrana kapitálu pomocou risk manažmentu.“

Dátum vydania: 23.03.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook