Allianz - SP líder na trhu životného poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP líder na trhu životného poistenia

Klient v rámci širokej škály produktov životného poistenia môže nájsť v portfóliu Allianz - SP okrem kapitálových produktov, s pevnou výplatou poistnej sumy aj zaujímavé investičné produkty, produkt pre deti, či rizikové životné poistenie. Široký výber poistných produktov mu tak umožňuje vybrať si to, čo je najbližšie jeho potrebám.

Ako hovorí Branislav Jendroľ, riaditeľ odboru riadenia vzťahov so zákazníkmi: "Ako sme predpokladali, v roku 2009 nastal v rámci životného poistenia príklon naspäť k jeho tradičnej forme - kapitálovému životnému poisteniu. Po období, kedy sa jeho predaj vyrovnával predaju investičného životného poistenia, sme v roku 2009 zaznamenali opäť výraznú prevahu predaja kapitálového životného poistenia. Určite tomu napomohol aj fakt, že sme začali s predajom vynoveného produktu - Programu Život Premium. Toto poistenie v plnej miere reaguje na potreby dnešnej doby tým, že v kombinácii s vkladovým produktom umožňuje klientovi vkladať do produktu mimoriadne vklady, urobiť si platobné prázdniny a dokonca je v ňom zakomponovaná novinka - klient si môže vybrať formu výplaty dôchodku."

Napriek kríze, ktorá výrazne ovplyvnila trh v roku 2009, bol predaj kapitálového životného poistenia Allianz - SP na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Obavy klientov z rizika investovania sa prejavili v poklese predaja investičných produktov. Branislav Jendroľ dodáva: "Zaujímavosťou je takmer 100 percentný nárast predaja rizikového životného poistenia. Dá sa to vysvetliť väčšou uvedomelosťou klientov. Najmä živitelia rodín a platcovia hypoték vedia, že musia chrániť svoju rodinu a majetok pre prípad, že by sa stalo to najhoršie."

Veľmi atraktívnou novinkou v roku 2009 bolo vytvorenie nových pripoistení, ktoré si už v prvých mesiacoch po uvedení na trh kúpilo viac ako 2200 klientov. Na pripoistenie nezamestnanosti, okrem pozitívnej reakcie od klientov, zareagovali aj ďalší poisťovatelia tvorbou obdobných produktov.

Dátum vydania: 05.01.2010

Zdroj: Motor