Novinárska cena už má svojich víťazov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Špeciálnu cenu Allianz - SP získala Marta Růžičková

V piatok 15. januára 2010 boli v priestoroch Domu novinárov v Bratislave slávnostne vyhlásené výsledky Novinárskej súťaže 2009, ktorú zorganizoval Slovenský syndikát novinárov v spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou.

Do súťaže prišlo spolu 286 prác od 126 autorov, čo je najviac v histórii súťaže. Ocenených bolo 41 autorov v štyroch kategóriách – spravodajstvo, analytické žánre, beletristické žánre a novinárska fotografia. V každej z kategórií boli samostatne hodnotené príspevky z tlače, rozhlasu, televízie a internetových novín.

Špeciálnu cenu Allianz – SP za príspevok o poisťovníctve udelila tento rok porota autorke novinovej prílohy o poistení. Člen predstavenstva Allianz – SP Viktor Cingel ju odovzdal zostavovateľke prílohy Hospodárskych novín Marte Růžičkovej.

V minulosti túto cenu dostali aj Silvia Košťová z STV za príspevok o poistení nehnuteľností a majetku a Izabela Nagyová z časopisu Investor za príspevok o prípravách poisťovní na euro.

Zámerom Allianz – Slovenskej poisťovne je podporovať slovenských novinárov v profesionálnom spracovávaní tém súvisiacich s poisťovníctvom a zároveň oceniť objektivitu, odbornosť a pútavosť príspevkov pre čitateľov, poslucháčov a divákov.

 

Dátum vydania: 19.01.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook