Reprezentant: Eva Gömöryová

Reprezentant
Adresa:
Veľká Ves nad Ipľom 81
99110 Veľká Ves nad Ipľom
Mobil: 0905.661 830
Nonstop infolinka 0800 122 222