Podiel na prebytku | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz pripíše klientom až 4,39 percenta

 • Kapitálové životné poistenie prináša vyššie zhodnotenie ako úspory uložené v banke 
 • Allianz – Slovenská poisťovňa pripíše klientom k zmluvám kapitálového životného poistenia podiel na prebytku za rok 2009 vo výške 4,39 %

Allianz – Slovenská poisťovňa rozhodla, že za rok 2009 pripíše svojim klientom podiel na prebytku vo výške 4,39 percenta.
Klient dostáva v prípade kapitálového životného poistenia na konci poistenia dohodnutú poistnú sumu. Tá nie je spravidla konečnou sumou, ktorú poisťovňa klientom pri kapitálovom životnom poistení vypláca. Od roku 2007 stanovila Národná banka Slovenska 2,5-percentnú technickú úrokovú mieru ako povinné zhodnotenie, ale poisťovne môžu rozhodnúť aj o vyššej sume pripísanej na účet klienta, ak sa podelia o zisk z kapitálovej rezervy.

„Peniaze uložené v životnom poistení sme aj v minulom roku zhodnotili viac ako sú bežne zhodnocované úspory uložené v banke. Stále potvrdzujeme, že popri poistení svojho života si klienti nielen sporia, ale poisťovňa im garantuje zhodnotenie vložených prostriedkov a umožňuje dodatočný výnos. V dnešnej dobe je zhodnotenie rezerv na úrovni 4,39 percenta veľmi zaujímavé,“ konštatuje člen predstavenstva Allianz - SP Miroslav Kočan.

Kapitálové životné poistenie je bezpečnou alternatívou ku klasickému sporeniu s tou výhodou, že ponúka nielen zabezpečenie v prípade neočakávaných a nepríjemných životných situácií, ale aj možnosť výhodne sporiť finančné prostriedky.

Dátum vydania: 15.01.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook