Vianočné a silvestrovské škody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Príčiny sviatočných škôd sa každý rok opakujú

Počas sviatočných dní v závere roka sa vyskytuje viacero poistných udalostí, ktorých príčiny sa spájajú práve s oslavami Vianoc a príchodu nového roka. Medzi najčastejšie poistné udalosti týchto dní patria škody na majetku spôsobené požiarmi rôzneho druhu a škody spôsobené zábavnou pyrotechnikou na majetku i na zdraví.

Počas sviatočných dní v závere roka sa vyskytuje viacero poistných udalostí, ktorých príčiny sa spájajú práve s oslavami Vianoc a príchodu nového roka. Medzi najčastejšie poistné udalosti týchto dní patria škody na majetku spôsobené požiarmi rôzneho druhu a škody spôsobené zábavnou pyrotechnikou na majetku i na zdraví.

Požiare
V období od Vianoc do Silvestra vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa za posledné tri roky škody v hodnote 160-tisíc eur (2006), 202-tisíc eur (2007) a 176-tisíc eur (2008).

Klienti Allianz – SP často nahlasujú požiare spôsobené lacnými svietiacimi ozdobami na vianočných stromčekoch. Zo skúseností preto poisťovací odborníci upozorňujú na opatrnosť pri kúpe takéhoto osvetlenia, na nebezpečenstvo ponechania zapojeného osvetlenia bez dozoru alebo počas noci a tiež na nevhodnosť neodborného upravovania takýchto osvetlení (napr. predlžovanie a spájanie reťazí a pod.).

Ďalšou príčinou požiarov v domácnostiach sú podľa Allianz – SP adventné vence. Klientovi zhorela domácnosť po tom, ako odišiel na návštevu k príbuzným a na adventnom venci nechal horieť sviečky bez dozoru. Ďalší klient nahlásil požiar po dopade svetlice na parapet okna, pričom sa vznietil jeho plastový rám.

Motorové vozidlá
Motorové vozidlá sú často poškodzované zábavnou pyrotechnikou. Jednému z klientov Allianz – SP sa napríklad vznietilo auto po dopade prskavky vyhodenej z okna obytného domu.

Vytopenie
Veľkú škodu spôsobil klient vytopením niekoľkých susedov. Pri svojpomocnom intenzívnom hasení požiaru vodou, ktorý sám nenarobil veľkú škodu, došlo v niekoľkých bytoch k rozsiahlej škode.

Výbuch
Allianz – SP eviduje aj ďalšiu netradičnú poistnú udalosť - počas prípravy vianočnej večere došlo k explózii tlakového hrnca v kuchyni.

Zranenia
Na Silvestra klientovi pri otváraní fľaše sektu vletela korková zátka do pravého oka. Tá spôsobila pomliaždeninu pravého oka s hlbokým hematómom. Klient požadoval od poisťovne preplatenie nákupu slnečných okuliarov z dôvodu zakrytia monokla.

Na záver citácia z hlásenia poistnej udalosti: „Pri výzdobe vianočného stromčeka som sa pošmykol, chcel som sa zachytiť o stromček, čím som spadol nielen ja, ale aj celý môj nádherný výtvor."

 

Dátum vydania: 15.12.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook