Klienti oceňujú úroveň služieb | Allianz - Slovenská poisťovňa

Klienti poisťovní oceňujú úroveň služieb a bohatú ponuku produktov

V pravidelnom meraní spokojnosti klientov Net Promoter Score vedie v životnom poistení Allianz – Slovenská poisťovňa. Jej klienti sú najviac spokojní s jej produktmi a službami a najaktívnejšie ďalej šíria svoju pozitívnu skúsenosť s poisťovňou.

Každoročne agentúra GfK uskutočňuje na slovenskom trhu životného poistenia meranie Net Promoter Score (NPS). Podstatou tohto merania je otázka, do akej miery by ste na základe svojej skúsenosti odporučili danú spoločnosť svojim blízkym alebo priateľom. Pre kvantifikovanie postoja klientov NPS sleduje nielen pozitívne, ale i negatívne skúsenosti klientov. Samotný výsledok NPS pre každú poisťovňu sa vypočíta z desaťstupňovej škály tak, že od počtu odporúčajúcich klientov (tzv. promoters s hodnotením 10 alebo 9) sa odpočíta počet nespokojných klientov (tzv. detractors s hodnotením 6 až 0). Pasívni klienti (tzv. passives s hodnotením 8 alebo 7) sú zväčša spokojní s produktmi a službami, ale ich spokojnosť nie je taká silná, aby spoločnosť odporúčali vo svojom okolí, celkové NPS skóre preto neovplyvňujú.

Allianz - Slovenská poisťovňa je poctená skutočnosťou, že v prieskume NPS v životnom poistení obstála najlepšie v očiach klientov už po tretíkrát za sebou. Najväčší poisťovateľ na trhu tak potvrdil, že aktívne načúva trhu i hlasu svojich klientov. Ako hovorí Filip Vítek, riaditeľ odboru rozvoja spoločnosti: „Teší nás, že okrem ocenení, ktoré naša poisťovňa získala od odbornej verejnosti a obchodných partnerov, nás pozitívne vnímajú predovšetkým samotní klienti. Je to dobrým predpokladom ako pozíciu lídra v životnom poistení obhájiť aj do budúcna.“

Okrem samotného výsledku jednotlivých poisťovní prieskum poukazuje aj na faktory, ktoré klientov vedú k aktívnemu odporúčaniu poisťovne alebo naopak šíreniu negatívnych skúseností s danou poisťovňou. „Porovnaním niekoľkých ročníkov NPS merania je možné odpozorovať, že zrozumiteľná a pravidelná komunikácia zo strany poisťovne ako aj možnosť poistiť si čo najviac rizík u jedného poisťovateľa významne zvyšujú mieru spokojnosti klienta“, hovorí Filip Vítek. Vôľa klienta odporučiť danú poisťovňu svojim blízkym sa zvyšuje, ak poisťovňa preukáže promptné a korektné riešenie poistnej udalosti. Na druhej strane, pomalý alebo necitlivý postup v riešení poistnej udalosti často vytvára taký negatívny pocit u klienta, že sa o svoju skúsenosť aktívne podelí aj so svojím okolím. „Napriek tomu, že na postoj klienta vplýva veľa faktorov, nedostatok informácií a pasivitu zo strany poisťovne klienti svojmu poisťovateľovi najťažšie odpúšťajú“, dodáva Filip Vítek.

Dátum vydania: 10.12.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook