Asistenčné služby | Allianz - Slovenská poisťovňa

Asistenčné služby poskytuje Allianz - SP pri nehode, poruche i odcudzení vozidla

Technická asistencia pre vozidlá je súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne. Služby spoločnosti Mondial Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle. Tieto služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.

Pri povinnom zmluvnom poistení majú motoristi možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Mondial Assistance, ktorá organizuje a hradí pomoc v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí, a to nepretržite sedem dní v týždni a 24 hodín denne.

Výhodou je, ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné služby asistencie využiť opakovane bez obmedzenia.

Medzi najčastejšie prípady, v ktorých asistenčná služba zasahuje, patria:

 • po dopravnej nehode odťah vozidla,
 • v prípade poruchy ide najčastejšie o poruchu elektroniky, poruchu spojky, problémy so štartérom, defekt a zlomená polos,
 • v prípade odcudzenia vozidla asistenčná služba zabezpečí ubytovanie vodiča a posádky a ich návrat domov, resp. pokračovanie v ceste, ak sa vozidlo nenájde.

Bežne asistenčná služba rieši aj stratené a zabuchnuté kľúče v aute, zámenu a vyčerpanie paliva, vybitú batériu a tiež pri odcudzení dvoch a viac kolies zabezpečí odtiahnutie do servisu.

V prípade, že sa klient ocitne v inej nepriaznivej situácii, ktorá nie je poistením krytá, asistenčná služba mu v každom prípade poskytne pomoc a upozorní ho, že daná služba je spoplatnená. Asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu v Allianz – Slovenskej poisťovni má k dispozícii takmer sto percent klientov.

Ako postupovať, keď potrebujete asistenciu:
Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Mondial Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať.

 • Ak voláte z Bratislavy, voľte 529 33 112. 
 • Ak voláte z iného miesta na Slovensku, voľte 02 529 33 112.
 • Ak voláte zo zahraničia, voľte +421 2 529 33 112.

Operátorovi uveďte nasledujúce informácie: 

 • vaše meno a priezvisko,
 • čo sa vám stalo,
 • telefónne číslo, z ktorého voláte,
 • miesto, kde sa presne nachádzate,
 • typ vozidla, farbu a evidenčné číslo,
 • VIN (viď asistenčná karta).

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.

Skúsenosť klienta
Peter cestoval na obchodnú cestu do Nemecka. Počas jazdy mu však vozidlo vypovedalo službu. Po niekoľkých márnych pokusoch o nápravu kontaktoval asistenčnú centrálu Mondial Assistance. Operátor na základe informácií od Petra vyhľadal najvhodnejší a najbližší servis, ktorý bol k Petrovi schopný ihneď vyraziť.

Po desiatich minútach prišiel nemecký mechanik a pomocou káblov sa podarilo vozidlo naštartovať. Skontroloval či aj ostatné parametre vozidla fungujú správne tak, ako majú a rozlúčil sa s Petrom. Po ďalších desiatich minútach zavolal operátor Petra, či prebehlo všetko v poriadku a či nepotrebuje ďalšiu pomoc. Peter už ďalšiu pomoc nepotreboval, v tom čase už bol na ceste späť na Slovensko za svojou rodinou.

Dátum vydania: 13.11.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook