Allianz Index 75 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa spustila predaj novej tranže Allianz Index 75

Produkty zo série garantovaného investičného životného poistenia Allianz Index boli medzi klientmi mimoriadne obľúbené. Klientom zaručujú zaujímavú možnosť výnosu popri zachovaní minimálnej garancie, že na konci poistnej doby dostanú minimálne zaplatené poistné. Pri novej tranži Allianz Index 75 je táto garancia dokonca vyššia.

V čom sú najväčšie výhody produktu Allianz - Index 75?
Výhod je niekoľko, čo zvyšuje atraktivitu aj tohoto investičného poistenia. Na výnose produktu sa podieľa kôš pozostávajúci z dvoch indexov – akciového indexu DJ Eurostoxx 50 a komoditného indexu S&P GSCI ER Index. Oba indexy majú na výnose rovnaký 50 percentný podiel.

Investor má podiel na absolútnom výkone podkladového aktíva začínajúc na základnej cene 12. 1. 2010 porovnávanej s priemernou hodnotou nárastov indexu meranou počas celej poistnej doby každých 6 mesiacov (15 meraní).

V prípade nárastu hodnoty podkladového aktíva klient dostane na konci poistnej doby 75 percent z jeho nárastu, ale ak cena podkladového aktíva poklesne, klient dostane minimálny výnos 7,5 percenta za celé poistné obdobie.

Príklad: Ak hodnota investície stúpne o 100 percent, výnos klienta je +75 percent a ak hodnota investície poklesne o akékoľvek percento (alebo stúpne 10 a menej percent ), výnos klienta je +7,5 percenta.
Poistná doba je tentokrát takmer 7 a pol roka. Toto číslo je aj súčasťou mechanizmu výpočtu výnosu, preto produkt dostal meno Allianz Index 75.

Poistná ochrana
V prípade úmrtia klienta dostáva oprávnená osoba okamžite 105 percent aktuálnej hodnoty Allianz Indexu alebo minimálne zaplatené poistné. Klient má v rámci produktu poistenie úmrtia následkom úrazu a úmrtia následkom úrazu v osobnom automobile.

Produkt je nepochybne vhodnou alternatívou v dnešných časoch, keďže ponúka garanciu, že klient dostane minimálne 107,5 percent z vložených prostriedkov. Popri tom má samozrejme možnosť zarobiť viac v závislosti od výkonu podkladových indexov. Štandardne má klient v produkte zapracovanú poistnú ochranu. Predaj indexu začína 1. 10. 2009, začiatok poistenia je 15. 1. 2010, kedy končí aj predajné obdobie.

Ďalšie informácie o produkte je možné získať vo všetkých pobočkách Allianz - Slovenskej poisťovne alebo na bezplatnej infolinke 0800 122 222 alebo na internetovej stránke.

Dátum vydania: 08.10.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook