Pripoistenie nezamestnanosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Záujem o pripoistenie nezamestnanosti stúpol o 200 percent

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka klientom od júla 2009 v rámci svojho portfólia v životnom poistení nové pripoistenia. Ich predaj po dvoch mesiacoch narástol o 200 percent a potvrdzuje, že uvedenie týchto pripoistení na trh malo svoje opodstatnenie.

Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti má zabezpečiť náhradu príjmu v prípade, že klient zostane bez práce. Allianz - SP začne s vyplácaním mesačných dávok po troch mesiacoch nezamestnanosti, a to až do jedného roka. Počas celého trvania poistnej zmluvy môže klient poberať dávky až 36 mesiacov. Poistná suma môže dosiahnuť až 75 percent súčasného príjmu klienta.

Výška poistného sa líši v závislosti od vzdelania klienta a regiónu, z ktorého klient pochádza, čiže z rozdielnej situácie na trhu práce v jednotlivých regiónoch a, samozrejme, aj vo vzdelaní. Doterajšie výsledky predaja naznačujú, že pripoistenie si klienti kupujú v každom z regiónov rovnomerne a vo všetkých vekových kategóriách.

Druhé z nových pripoistení je pripoistenie chirurgického zákroku. Úlohou pripoistenia je chrániť klienta a odškodniť ho v prípade, ak sa v dôsledku úrazu alebo choroby musí podrobiť operácii. Poistná suma, ktorá je klientovi vyplatená predstavuje akoby „bolestné“ , ktoré klientovi umožňuje zadováženie si kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a liekov. Aj o toto pripoistenie majú klienti veľký záujem. Najviac si ho kupujú klienti z bratislavského regiónu, ale ani ostatné regióny nezaostávajú. Najväčší záujem o pripoistenie majú mladí klienti vo veku do 20 rokov.

Bližšie informácie o online poistení a jeho výhodách je možné získať priamo na našej webstránke www.allianzsp.sk.

 

Dátum vydania: 10.09.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook