Allianz úspešne odolal | Allianz - Slovenská poisťovňa

V prvom polroku 2009 Allianz úspešne odolal poklesu ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy

Napriek náročnosti ekonomického prostredia sa spoločnosti Allianz počas prvého polroka 2009 v krajinách strednej a východnej Európy darilo. Miera poistenia vzrástla na vnútornej báze1 o 5 percent. Po účinkoch výmenných kurzov dosiahla brutto suma hrubého predpísaného poistného v týchto krajinách 1,9 miliardy eur, odrážajúc devalváciu ich mien. V porovnaní s 2,1 miliardami eur v prvom polroku 2008 klesla miera poistenia o 9 percent.

V lokálnych menách vzrástol prevádzkový zisk o 11 percent. Napriek nestabilným menám sa prevádzkový zisk zvýšil o 1 percento na 159 miliónov eur v porovnaní so 158 miliónmi eur v tom istom období minulého roka.

„Náš zisk z poistného rovnako ako prevádzkový zisk sú dôkazom dôvery našich klientov. V týchto špecifických a náročných podmienkach ukázal Allianz v strednej a východnej Európe svoju silu a stabilitu. Hoci HDP v regióne klesol v tomto roku takmer o 4 percentá, výber poistného na úrovni lokálnych mien sme zvýšili o 5 percent, pričom nárast v oblasti dôchodkového fondu a správy aktív bol takmer 7-percentný. Trhy, kde je nárast podobný ako v regióne strednej a východnej Európy, sú pre svetovú ekonomiku čoraz dôležitejšie. Úspešné pôsobenie v tejto časti Európy počas uplynulých 20 rokov znamená pre nás najlepšiu štartovaciu pozíciu na ďalšie pôsobenie v tomto prostredí,” uviedol Werner Zedelius, člen predstavenstva skupiny Allianz zodpovedný za rastúce trhy.

1 Upravené podľa vplyvu zahraničných mien

Majetkové a úrazové poistenie
Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zostalo hrubé predpísané poistné v oblasti majetkového a úrazového poistenia na vnútornej báze na vysokej úrovni 1,6 miliardy eur. Po úprave v dôsledku vplyvu zahraničných mien sa výber poistného znížil o 13 percent. Neistota v regióne spôsobená finančnou krízou viedla k poklesu predaja áut, čo ovplyvnilo predaj poistenia automobilov prostredníctvom predajcov v regióne.

Najmä na Slovensku a v Poľsku narastal objem obchodov spoločnosti Allianz. Na Slovensku spoločnosť zvýšila hrubé predpísané poistné v prvom polroku 2009 o 8 percent na 204 miliónov eur v porovnaní so 189 miliónmi eur v tom istom období minulého roka. Pobočky spoločnosti dosiahli významný nárast v segmente firemných klientov.

Pobočky spoločnosti Allianz v Poľsku priniesli nárast počas prvých mesiacov roka 2009 o 1,5 percenta po úprave v dôsledku výmenných kurzov. Suma poistného tak dosiahla výšku 180 miliónov eur. V rovnakom období roka 2008 zaznamenal Allianz pokles poistného o 21 percent. Dôvodom tohto vývoja je nárast obchodu s majetkom.

Prevádzkový zisk v oblasti majetkového a úrazového poistenia sa počas prvého polroka 2009 zvýšil na vnútornej báze o 1 percento. Vzhľadom na devalváciu poistenia mien poklesol o 8 percent na 132 miliónov eur v porovnaní so 143 miliónmi eur počas prvých šiestich mesiacov minulého roka.

Prevádzkový zisk ovplyvnilo najmä vyplatenie poistného po povodniach v Českej republike a zvýšené požiadavky v segmente motorizmu. Boli dôsledkom nepriaznivého vývoja výmenných kurzov, čo znamenalo zvýšené ceny náhradných dielov zo zahraničia.

Životné a zdravotné poistenie
Podnikanie v oblasti životného a zdravotného poistenia v pokračovalo v krajinách strednej a východnej Európy nárastom o 24 percent na základe vnútorného rastu. Po úprave v dôsledku pôsobenia výmenných kurzov vzrástla miera zákonného poistenia o vyše 7 percent na 514 miliónov eur v porovnaní so 479 miliónmi eur v tom istom období roka 2008.

V súlade s týmto vývojom vzrástol prevádzkový zisk v oblasti životného a zdravotného poistenia o 41 percent po úprave v dôsledku pôsobenia zahraničných mien. Po účinkoch výmenných kurzov narástla suma poistného o 31 percent a vyšplhala sa na 38 miliónov eur v porovnaní s 29 miliónmi eur v rovnakom obdob predchádzajúceho roka.

Hlavnými spoluúčastníkmi tohto pozitívneho vývoja boli pobočky spoločnosti Allianz v Poľsku, Českej republike a Rusku. Allianz v Poľsku pokračoval vo svojej úspešnej kampani na vkladové a tradičné produkty, vrátane Allianz Bank Polska, a zaznamenal nárast na poistnom o 134 percent na základe vnútorného rastu. Po pôsobení výmenného kurzu vzrástlo poistné o 83 percent na 221 miliónov eur v porovnaní so 121 miliónmi eur počas prvých šiestich mesiacov roka 2008.

Vzhľadom na zmenu zamerania obchodných aktivít zaznamenali pobočky Allianz v Českej republike nárast poistného o 43 percent na základe vnútorného rastu. Po pôsobení výmenného kurzu vzrástlo poistné o 31 percent na 64 miliónov eur v porovnaní so 49 miliónmi eur v rámci medziročného porovnania.

Oblasť dôchodkových fondov a správy aktív
V oblasti dôchodkových fondov a správy aktív upevnila spoločnosť Allianz v strednej a východnej Európe svoje vedúce postavenie medzi dôležitými hráčmi. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka vzrástli spravované aktíva tretej strany o 8 percent na 5.5 miliárd eur v porovnaní s 5.1 miliardami eur na konci roka 2008. Pozitívny vývoj správy aktív bol založený na stabilnom príjme financií zo siete a zotavení kapitálových trhov v regióne strednej a východnej Európy.
Klaus Junker, výkonný riaditeľ spoločnosti Allianz pre strednú a východnú Európu: „Navzdory hospodárskemu vývoju zostáva Allianz silným hráčom v regióne strednej a východnej Európy. Najmä v časoch krízy je jedinečná sila Allianz výhodou, čo znamená našu atraktívnosť pre klientov, ktorí hľadajú spoľahlivého dlhodobého partnera. Na lokálnej úrovni zostáva globálny biznis stabilný a silný. Budeme pokračovať v zameraní na rozvoj nášho priameho obchodného vplyvu v regióne a v rozširovaní našej prítomnosti na trhu prostredníctvom rastu prinášajúceho zisk.”

Dvadsiate výročie vstupu do regiónu strednej a východnej Európy
V lete 1989 sa stal Allianz prvou zahraničnou poisťovacou spoločnosťou, ktorá rozbehla svoje aktivity v regióne strednej a východnej Európy. Stalo sa tak prostredníctvom získania 49 percentného podielu v maďarskej štátnej poisťovacej spoločnosti „Hungária Biztosító”. Táto akvizícia bola štartovacím bodom aktivít spoločnosti Allianz v strednej a východnej Európe. V súčasnosti je spoločnosť aktívna v 11 krajinách, pričom na šiestich trhoch sa zaraďuje sa medzi troch najlepších hráčov.

„Počas dvoch dekád sme sa stali vedúcim medzinárodným poisťovateľom v regióne s trhovým podielom 8 percent. Tento vývoj nás povzbudzuje, aby sme pokračovali v úspešnom pôsobení, ktoré sa začalo v Maďarsku a rýchlo sa rozšírilo do celého regiónu strednej a východnej Európy,” konštatoval Zedelius.

Mníchov, 19. augusta 2009

Dátum vydania: 19.08.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook