Poisťovacie podvody | Allianz - Slovenská poisťovňa

Rastúci počet pokusov o poisťovací podvod Allianz - SP obmedzila

V prvom polroku 2009 prešetrili odborníci z Allianz – Slovenskej poisťovne 376 podozrivých poistných udalostí, ktoré sa týkali poistenia majetku. Na týchto škodových udalostiach bolo predpokladané plnenie vo výške 1 247 960 eur. Z nich bolo 14 z oblasti poistenia podnikateľov a 126 z oblasti poistenia privátneho majetku, 73 z havarijného poistenia motorových vozidiel, 113 z PZP a 11 z cestovného poistenia. Na základe prešetrenia týchto podozrivých škôd sa podarilo zachrániť finančnú čiastku prevyšujúcu sumu 458-tisíc eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008 celkový počet pokusov o poisťovacie podvody nenarástol. Mierny nárast bol zaznamenaný iba v oblasti poistenia majetku. V prvom polroku 2008 prešetrila poisťovňa celkovo 381 podozrivých poistných udalostí, ktoré sa týkali škodových udalostí v oblasti neživotného poistenia. Na týchto škodových udalostiach bolo predpokladané (požadované) plnenie vo výške 2 131 517 eur. Z nich bolo 69 z havarijného poistenia motorových vozidiel, 165 z PZP, 6 z cestovného poistenia, 26 z oblasti poistenia podnikateľov a 113 z oblasti poistenia privátneho majetku. Na základe prešetrenia týchto podozrivých škôd sa podarilo zachrániť finančnú čiastku prevyšujúcu sumu 555-tisíc eur.

„Zvýšený výskyt pokusov o poisťovacie podvody v oblasti poistenia majetku sme predpokladali, a preto sme sa snažili vykonať preventívne opatrenia na obmedzenie podmienok na spáchanie poisťovacieho podvodu. Tiež čo najpresnejšie indikujeme skutočnosti, ktoré svedčia o pokuse spáchať poisťovací podvod. Usudzujeme, že súčasný stav je výsledkom spomínaných opatrení, aj keď naďalej očakávame mierny nárast pokusov o poisťovacie podvody v tejto oblasti.

V súčasnosti však pracujeme na hĺbkovej analýze príčin a podmienok páchania podvodov a predpokladáme, že na túto situáciu budeme pripravení. Taktiež by som chcel upozorniť na skutočnosť že vyššie uvedené štatistiky hovoria o poistných udalostiach, v ktorých bolo podozrenie indikované do tej miery, že špecialisti museli vykonať konkrétne úkony smerujúce k potvrdeniu alebo vyvráteniu podozrenia. Za 1. polrok 2009 sa naši pracovníci zaoberali viac ako 3 600 škodovými udalosťami, v ktorých sa vyskytlo čo i len nepatrené podozrenie, že by mohlo ísť o poisťovací podvod. Tieto úkony, samozrejme vykonávame tak, aby to nemalo nepriaznivý vplyv na oprávnené nároky našich klientov, “ hovorí Vojtech Kosík z Oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne.

V rámci poistenia podnikateľov ide najčastejšie o pokusy o poisťovací podvod v súvislosti s uplatnením si náhrady škody, ktorá vznikla na majetku podnikateľa z iného poistenia, najmä z poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Pri takomto druhu poistenia sa najčastejšie vyskytujú podvody, ktorých podstatou je manipulácia s dátumom vzniku škody, s dátumom účinnosti poistnej zmluvy alebo s identitou osoby, ktorá je za škodu zodpovedná. „Najčastejší spôsob páchania podvodu, ktorý sa opakoval pri poistení majetku podnikateľa je ten, že ak má podnikateľ poistenú iba časť strojového zariadenia proti poškodeniu a vznikne mu škoda na nepoistenom zariadení, snaží sa zameniť identitu poškodeného zariadenia s identitou poisteného zariadenia. Tento spôsob je veľmi ľahké odhaliť, ale napriek tomu sa o to niektorí podnikatelia opakovane pokúšajú,“ dodáva Vojtech Kosík.

Z oblasti poistenia privátneho majetku sú najčastejšie podvody týkajúce sa navyšovania skutočne spôsobenej škody a vynaložených nákladov na odstránenie následkov škodových udalostí, manipulácie s časom, miestom a príčinami vzniku škody alebo účinnosti poistnej zmluvy. Trend spôsobov páchania podvodov sa v tejto oblasti nemení a je priamo závislý od druhu poistenia, od okolnosti „vzniku" škody a rozsahu jej následkov.

I keď sú rozdiely medzi regiónmi minimálne, najviac pokusov o poisťovací podvod zaznamenala poisťovňa v bratislavskom, nitrianskom a banskobystrickom regióne. Košický región je na poslednom mieste.

Dátum vydania: 19.08.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook