Úrazové poistenie detí | Allianz - Slovenská poisťovňa

O úrazové poistenie detí je zvýšený záujem počas letných prázdnin

Allianz – Slovenská poisťovňa počas letných prázdnin zaznamenáva zvýšený záujem o úrazové poistenie detí. Úrazové poistenie, dlhodobé i krátkodobé, ponúka poistné krytie pre úrazy, ktoré vzniknú doma, v škole alebo vo voľnom čase vrátane prázdnin. Úrazové poistenie je možné uzatvoriť pre dieťa samostatne alebo v kombinácii so životným či investičným poistením.

Dlhodobé úrazové poistenie detí sa uzatvára do veku 25 rokov, t. j. dieťa získa výhodné poistné krytie aj v období, kedy sa už štandardne uzatvára úrazové poistenie podľa podmienok pre dospelých. Špecifikom dlhodobého úrazového poistenia detí je doživotná výplata plnenia v prípade rozsiahleho trvalého telesného poškodenia (od 75 percent), a to formou doživotného dôchodku, ktorý sa vypláca z poistnej sumy (max. 7-tisíc eur) vo výške podľa skutočného rozsahu trvalých následkov.

Špecifickou formou je skupinové úrazové poistenie školskej mládeže, ktoré môžu uzatvoriť jednotlivé školské zariadenia (s krytím úrazov, ktoré vzniknú pri školských akciách, aj počas prázdnin). Skupinové úrazové poistenie môžu pre deti uzatvoriť aj organizácie alebo záujmové združenia, ktoré organizujú krátkodobé pobyty (letné tábory), s poistným krytím na obdobie prázdnin alebo pobytu.

* * * 

Úrazové poistenie zabezpečí výplatu poistného plnenia v prospech dieťaťa, ak: 

 • bude hospitalizované z dôvodu liečby úrazu, 
 • doba nevyhnutného liečenia úrazu prekročí 14 dní, 
 • úraz zanechá trvalé následky.


V prípade úmrtia dieťaťa následkom úrazu, poistenie zabezpečí jednorazovú výplatu poistnej sumy, ktorá pomôže kompenzovať náklady súvisiace s touto udalosťou. Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia alebo počas hospitalizácie následkom úrazu je možne uzatvoriť až do výšky 20 eur na jeden deň.

Dátum vydania: 07.07.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook