Škody po povodniach | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - SP odhaduje škody po povodniach na 1,3 mil. euro

Allianz - Slovenská poisťovňa prijala od pondelka 29. júna do dnešného dňa od svojich klientov viac ako 2 500 hlásení škodových udalostí vzniknutých v súvislosti s povodňami. Odhad celkovej výšky týchto škôd je 1, 3 mil. euro.

Na riešenie škôd v najviac postihnutých oblastiach boli výrazne posilnené kapacity pracovníkov poisťovne vykonávajúcich obhliadky. Z celkového počtu škôd bolo do dnešného dňa vybavených viac ako 700 poistných udalostí a klientom bolo poskytnuté poistné plnenie spolu vo výške viac ako 180 000 euro. Prevažná časť ostatných klientov už bola kontaktovaná pracovníkmi poisťovne a informovaná o ďalšom postupe pre efektívne a rýchle vybavenie ich škody.

Odporúčania pre občanov:

 • Nahlásiť poistnú udalosť na miestnom úrade, kde sú k dispozícii tlačivá z poisťovne (ušetria cestu do pobočky poisťovne).
 • Môžu využiť hlásenie škody na telefónnom čísle 0850 122 222, pracovníci call centra sú klientom k dispozícii sedem dní v týždni od 7. do 21. hodiny.
 • Škodu je možné nahlásiť aj cez internet www.allianzsp.sk.
 • Poškodenie z dôvodu záplav vyžaduje v prvom rade vykonať opatrenia pre zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, najmä vyčerpanie vody, čistenie a upratovanie. S týmito činnosťami nie je potrebné čakať do príchodu pracovníka poisťovne.
 • Z dôvodu preukázania škody odporúča poisťovňa odložiť poškodené a zničené veci, prípadne vyhotoviť fotodokumentáciu alebo videozáznam poškodenia. Po zdokumentovaní môžu občania pracovať na odstraňovaní škôd.
 • Poistné plnenie poskytne poisťovňa na účet klienta do niekoľkých dní, zvyčajne troch až štyroch.

Dátum vydania: 03.07.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook