Klimatické zmeny | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz pokračuje v boji proti klimatickým zmenám

Berlín, 1. júla 2009 – Opatrenia krajín G8 na ochranu planéty pred klimatickými zmenami sú stále nedostatočné. Podľa najnovšej štúdie G8 Climate Scorecards (klimatické bodovacie karty krajín G8), najlepšie výsledky zo skupiny dosahuje Nemecko, nasleduje Veľká Británia a Francúzsko. Taliansko a Japonsko sa zaradili do stredu rebríčka. Kanada, USA a Rusko zaostávajú, aj keď USA sa podarilo v porovnaní s minulým rokom posunúť o jednu priečku vyššie.


Štúdia, ktorú pre nadáciu WWF (World Wildlife Fund) a poisťovňu Allianz SE zostavila firma Ecofys, poskytuje rebríček ôsmich priemyselne najvyspelejších krajín a piatich najrýchlejšie rastúcich rozvojových krajín podľa ich politiky pre oblasť klimatických zmien. Z tohtoročného rebríčka krajín G8, zostaveného na podnet partnerstva WWF a Allianz SE zverejneného iba päť mesiacov pred dôležitými rozhovormi o klíme v Kodani vyplýva, že aj keď štáty vyvinuli isté úsilie, opatrenia stále nie sú dostatočné na to, aby sa svet dostal na cestu k nízkouhlíkovej ekonomike.

Podľa štúdie neexistuje medzi hodnotenými krajinami jednoznačný líder. V predslove ku štúdii riaditeľ nadácie WWF James Leape a člen predstavenstva Allianz SE Joachim Faber vyzývajú tieto krajiny k tomu, aby vykonali okamžité kroky a prispeli k dosiahnutiu dohody na summite o klimatických zmenách v Kodani. „V prípade finančného systému existujú záchranné balíčky, avšak žiadny objem financií nezachráni planétu, ak klimatické zmeny prekročia rizikovú hranicu,“ uvádzajú J. Leape a J. Faber a dodávajú, že „je nevyhnutné, aby rast globálnej teploty nepresiahol dva stupne v porovnaní s úrovňami spred obdobia industrializácie.“

Štúdia G8 Climate Scorecards pre rok 2009 skúma výsledky a trendy v jednotlivých krajinách v oblastiach, ku ktorým patrí vývoj emisií skleníkových plynov od roku 1990, plnenie kjótskych cieľov, podiel obnoviteľných energií a efektívnosť politiky pre oblasť klimatických zmien. Posudzujú sa podľa pokroku a zlepšení dosiahnutých od roku 1990, pričom sa berie do úvahy súčasný stav emisií a opatrenia plánované do budúcnosti.

Podľa štúdie sa Nemecku, Veľkej Británii a Francúzsku už podarilo kjótske ciele dosiahnuť – napriek tomu, ich dlhodobé výsledky v oblasti klimatických zmien nie sú dostatočné na udržanie nárastu teploty pod úrovňou dvoch stupňov Celzia. Plánované a už ohlásené klimatické iniciatívy Obamovej administratívy pomohli USA postúpiť z poslednej na siedmu priečku. Problémom Kanady a Ruska, ktoré sú na chvoste rebríčka, je to, že buď nemajú politické plány na zmenu vývoja v krajine, alebo tieto plány nerealizujú.

Spoločnosť Allianz SE, medzinárodný poskytovateľ finančných služieb, v rámci globálneho partnerstva s nadáciou WWF podporuje štúdie G8 Climate Scorecards v záujme lepšieho pochopenia následkov klimatických zmien. Je to nevyhnutné nielen preto, aby sa investičné podmienky a regulačný rámec prispôsobili následkom klimatických zmien, ale aj pre vývoj nových, klimaticky kompatibilných výrobkov a finančných riešení.

Dátum vydania: 01.07.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook