Euromoney ocenil Allianz | Allianz - Slovenská poisťovňa

Euromoney ocenil Allianz

Podľa časopisu Euromoney je skupina Allianz "Najlepším poisťovateľom v strednej a východnej Európe" pre rok 2009. Je to výsledok výročného prieskumu v oblasti poisťovníctva The Insurance Survey. Allianz získal ocenenia v kategóriách Najlepší poisťovateľ v strednej a východnej Európe (SVE), Najvýhodnejšia cena v SVE, Najúspešnejší poisťovateľ v oblasti inovácií v SVE a Najlepšie portfólio produktov v SVE. V ankete vyjadrili zástupcovia veľkých spoločností, ktorí sú zodpovední za uzatváranie poistenia, risk manažment a pod. svoj názor na výber poisťovateľa a uviedli dôvody. Zároveň označili poisťovateľa prvej a druhej voľby, a to v oblasti ceny, produktového portfólia, riešenia škôd a inovácie produktov.

Dátum vydania: 28.04.2009

Zdroj: GoodWill