Môj domov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Môj domov

Domov - to je útočisko, v ktorom môžeme byť sami sebou, cítime sa tu isto a bezpečne. Sú v ňom naši najbližší a púšťame doň len svojich priateľov. Aby to tak aj ostalo, je dôležité byť pripravený a myslieť i na "zadné" vrátka. Od 1. apríla 2009 v portfóliu neživotných produktov Allianz Slovenskej poisťovne pribudol nový produkt Môj domov.

Balík poistení Môj domov

Produkt Môj domov predstavuje kombináciu doterajšieho poistenia domácností a budov. Táto myšlienka vyplynula zo špecifických požiadaviek trhu a cieľom bolo vytvoriť najvhodnejšie poistenie pre potreby klientov.

Klient si v rámci poistenia sám stanoví poistnú sumu pre jednotlivé skupiny vecí, čím si vlastne vyberie poistenie šité na mieru. Tento stavebnicový systém zahŕňa aj možnosť poistenia skratu motorov v elektrospotrebičoch, vecí slúžiacich na zárobkovú činnosť alebo iných vozidiel bez prideleného evidenčného čísla (malotraktory, snežné skútre, štvorkolky, atď). Novinkou je možnosť poistenia vecí vo vedľajších stavbách na sumu určenú poistníkom, ako aj možnosť poistenia vecí vo vedľajšej stavbe na inom mieste poistenia ako domácnosť. Dôležitý je aj fakt, že došlo k zjednodušeniu predpísaných stupňov zabezpečenia.

Ani poistenie skla sa nezaobišlo bez zmeny, tu sa stanovuje jedna poistná suma pre poistenie vonkajšieho, vnútorného a iného zasklenia. Zaujímavou novinkou v produkte Môj domov je samotné poistenie zodpovednosti za škody, kde poisťovňa vyšla v ústrety klientovi a umožnila mu dojednanie poistenia zodpovednosti za škody aj samostatne, bez poistenia domácnosti.

V rámci poistenia Môj domov možno uzatvoriť poistenie Privát Plus. V prípade poistnej udalosti klientovi poskytneme nielen poistné plnenie, ale môžeme zabezpečiť aj uvedenie miesta poistenia do pôvodného stavu. Rovnako pomôžeme aj v prípade technickej havárie alebo zabuchnutých dverí.

Podrobné informácie k produktu je možné získať na bezplatnej infolinke

Allianz - SP: 0800122 222 alebo na internete www.allianzsp.sk.

Novinkou v poistení budovy, pri stanovení poistnej sumy poistníkom, je možnosť úpravy ceny budovy stanovenej poisťovateľom bez obmedzenia. Poistenie je rozšírené o možnosť poistenia nebytového priestoru. Poistenie vedľajších stavieb sa uzatvára na novú cenu a umožňuje uzavrieť poistenie pre vedľajšie stavby v mieste alebo mimo miesta poistenia budovy.

Jednou poistnou zmluvou si klient poistí:

- nehnuteľnosť,
- domácnosť,
- zároveň uzatvorí poistenie zodpovednosti za škodu s možnosťou pripoistenia skla
- a tiež poistenie Privát Plus.

TIP
Na koľko si ceníte svoj domov?

Ak ste si svoju domácnosť či nehnuteľnosť poistili už dávnejšie, stojí za to overiť si, aké poistné plnenie vám bude vyplatené v prípade poistnej udalosti.

Dátum vydania: 04.05.2009

Zdroj: Mama a ja