Každý letecký prepravca má povinnosť sa poistiť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Každý letecký prepravca má povinnosť sa poistiť

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka firmám a korporáciám okrem bežných produktov a služieb aj špecifické produkty, medzi ktoré patrí aj poistenie rizík súvisiacich s letectvom. V praxi to znamená, že poisťovňa zabezpečí spoločnosti poistenie voči zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a havarijné poistenie lietadla. Allianz – SP poisťuje dopravné lietadlá, malé lietadlá, vrtuľníky, balóny a klzáky.

V zmysle Nariadenia č. 785/2004 EU sú stanovené minimálne požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla, a to:

 • poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú tretím osobám (osoby, ktoré nie sú na palube lietadla), 
 • pasažierom, 
 • na batožine cestujúcich alebo na prepravovanom náklade.


Letecký dopravca má potom nárok na náhradu škody, a to:

 • nárok na náhradu škody z titulu úmrtia až do výšky 250 000 SDR1 na každého pasažiera, 
 • odškodnenie za stratenú, poškodenú a zničenú batožinu a osobné veci pasažierov, a to v limite 17 SDR / za 1 kg batožiny,
 • v rámci poistnej zmluvy sa individuálne dohadujú aj sublimity, ako sú napr. odpratávacie náklady a náklady na likvidáciu zvyškov lietadla, táto výška nie je jednotne ustanovená.


Každé lietadlo musí mať na palube certifikát o poistení zodpovednosti za škodu.
Lietadlá musia byť poistené aj voči ďalším rizikám, ako je napríklad nutnosť poistiť si riziko vojny, únosu lietadla, sabotáže a v súčasnosti aktuálnu hrozbu - poistenie voči terorizmu.

Dátum vydania: 02.06.2009

1 1 SDR = 0, 902 EUR

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook