Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie - účinná pomoc aj dôležitá povinnosť

Allianz – Slovenská poisťovňa zaznamenáva v poslednom období nárast záujmu klientov o poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie, ktoré svojim klientom ponúka už niekoľko rokov. Skúsení právnici často upozorňujú svojich mladých kolegov, že klient sa môže stať ich najhorším nepriateľom. Toto tvrdenie je v praxi podložené množstvom žalôb vznesených proti obchodným spoločnostiam. Zlou radou môžu nechtiac spôsobiť svojmu klientovi nemalú finančnú škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie zabezpečuje náhradu škody za poisteného. Pre niektoré profesie je uzatvorenie takéhoto poistenia dokonca zákonom stanovenou povinnosťou.

Komu je poistenie určené?

 • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom 
 • advokátom 
 • zdravotníckym pracovníkom
 • architektom, stavebným inžinierom
 • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom 
 • patentovým zástupcom 
 • sprostredkovateľom investičných služieb, finančným poradcom 
 • ostatným príbuzným profesiám  

Znalcom, tlmočníkom a prekladateľom vyplýva povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu zo zákona č. 382/2004. Poistenie musí byť platné po celú dobu výkonu činnosti. V Allianz - SP sú niektorí znalci poistení hromadne cez Združenie znalcov a odhadcov alebo cez Asociáciu znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky. Znalci si však môžu poistenie zodpovednosti za škodu dojednať aj individuálne. V prípade, že si znalci túto zákonom stanovenú povinnosť nesplnia, Ministerstvo spravodlivosti SR ich vyčiarkne zo zoznamu znalcov, tak ako sa to stalo aj nedávno znalcovi z odboru Zdravotníctvo a farmácia.

Aj nesprávny preklad môže mať fatálne následky.

Chyba v preklade z anglického jazyka viedla k tragédii v nemocnici vo francúzskom meste Epinal. Nesprávny preklad pokynov pre používanie softvéru do francúzštiny pripravil o život štyroch pacientov, ktorí v dôsledku tejto chyby dostali počas liečby rakoviny príliš silnú dávku röntgenového žiarenia. U ďalších 19 pacientov v dôsledku predávkovania žiarením boli zaznamenané komplikácie rôzneho stupňa závažnosti.
Viac informácií o produkte je možné získať na všetkých pobočkách Allianz – SP, u obchodných zástupcov, na internetovej stránke www.allianzsp.sk, alebo na bezplatnej linke 0800/122 222.

Dátum vydania: 06.05.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook