Môj domov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Môj domov - novinka v portfóliu majetkového poistenia Allianz - SP

Produkt Môj domov predstavuje ideálnu kombináciu doterajšieho poistenia domácností a poistenia budovy. Nová filozofia produktu vychádza z predpokladu, že klient sám najlepšie pozná, ktoré riziká ohrozujú jeho domov, a preto mu umožní poistiť sa podľa vlastných predstáv.

Výhodou je, že jednou poistnou zmluvou si klient poistí domácnosť, nehnuteľnosť a zároveň uzatvorí poistenie zodpovednosti za škodu s možnosťou pripoistenia skla a uzatvorenia poistenia Privát Plus.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sú v domácnosti – nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Stavebnicový systém poistenia umožní klientovi, aby si sám stanovil poistnú sumu pre jednotlivé skupiny vecí, čím si vyberie poistenie šité na mieru. Poistné krytie je teraz možné rozšíriť aj na vozidlá bez evidenčného čísla (malý motocykel, trojkolka, malotraktor apod.), veci určené na zárobkovú činnosť, alebo krytie rozšíriť o skrat motorov v elektrospotrebičoch bez obmedzenie príkonu. Dôležitý je aj fakt, že poisťovňa zjednodušila predpísané stupne zabezpečenia.

Poistenie budovy chráni „štyri steny" domu alebo bytu so všetkým, čo k nemu patrí – okná, dvere, podlahy a podobne (stavebné súčasti). Poistiť je možné garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény a ďalšie vedľajšie stavby na rôznych miestach poistenia. Zároveň kryje palivo určené na vykurovanie budovy, stavebné mechanizmy a náradie na údržbu nehnuteľnosti. Výhodou je, že v prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti v dôsledku poistnej udalosti poisťovňa uhradí škodu v nových cenách, aby si klient mohol nehnuteľnosť opraviť, prípadne znovu postaviť.

Zmeny nastali aj v možnostiach poistenia skla. Tu sa stanovuje jedna poistná suma pre poistenie vonkajšieho, vnútorného a iného zasklenia (teda okná, vstupné dvere, výplne interiérových dverí, krbu, vstavané skrine, zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne, slnečné kolektory a ďalšie sklenené súčasti domova).

Zaujímavou novinkou v produkte Môj domov je poistenie zodpovednosti za škody, kde poisťovňa vyšla v ústrety klientovi a umožňuje uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škody aj samostatne, čiže bez poistenia domácnosti. 

V rámci poistenia Môj domov možno uzatvoriť poistenie Privát Plus. V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa klientovi nielen poistné plnenie, ale môže zabezpečiť aj uvedenie miesta poistenia do pôvodného stavu. Rovnako pomôže aj v prípade technickej havárie alebo zabuchnutých dverí.


Poisťovňa zároveň poskytne klientovi zľavu na poistnom až do výšky 30 percent, ak počas poistenia nebude mať poistnú udalosť.


Podrobné informácie k produktu je možné získať na bezplatnej infolinke Allianz – SP 0800 122 222 alebo na internete www.allianzsp.sk.

Dátum vydania: 14.04.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook