Služby Allianz - SP sú inšpirované klientmi | Allianz - Slovenská poisťovňa

Služby Allianz - SP sú inšpirované klientmi

Skupina Allianz vníma klientov ako svoje najcennejšie aktívum. V snahe o zachovanie kontinuálneho rastu a stability sa Allianz opiera o dlhodobý seriózny dialóg so zákazníkmi. „Len ak budeme citlivo vnímať potreby našich klientov, budeme vedieť v čom sme dobrí a v čom sa musíme ešte zlepšiť, aby sme poskytovali našim klientom prvotriedne služby“, hovorí Miroslav Kočan, člen predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne.

Pre efektívne získavanie spätnej väzby od klientov a následné zlepšovanie služieb, spustil Allianz vo svojich spoločnostiach po celom svete iniciatívu CFI – Customer Focus Initiative. Do slovenčiny je možné názov tejto iniciatívy voľne preložiť ako Klient v centre pozornosti. Jednou z aktivít podporujúcou zameranie na potreby klienta je Manažment sťažností klientov.

Na základe skúseností odborníkov Allianz z celého sveta, boli vytvorené prísne pravidlá pre riešenie sťažností klientov, ktoré kladú vysoký dôraz na rýchlosť, flexibilitu a kvalitu pri ich riešení. Allianz - Slovenská poisťovňa v priebehu roka 2008 tieto pravidlá postupne implementovala a v súčasnosti sa sťažnostiam klientov na Slovensku venuje rovnaká pozornosť ako klientom Allianz v Nemecku, USA či vo Francúzsku.

V Allianz – Slovenskej poisťovni sa sťažnosťami zaoberá špecializovaný tím oddelenia rozvoja vzťahov s klientmi, ktorý je zodpovedný za celkové spracovanie a riešenie všetkých návrhov a sťažností, ktoré spoločnosť od klientov dostáva. Každej sťažnosti sa venuje individuálna pozornosť a vždy sa hľadá také riešenie, ktoré prihliada na potreby konkrétneho klienta. Tím zároveň analyzuje príčiny sťažností a vytvára návrhy na zlepšenie slabších miest.

Okrem toho, že spoločnosť získava spätnú väzbu od klientov, venuje sa aj aktívnemu počúvaniu ich názorov. Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku začala Allianz - SP prostredníctvom telefonického kontaktovania klientov analyzovať lojalitu a spokojnosť klientov s použitím metódy Net Promoter Score (NPS). Vďaka synergii, ktorá vzniká spracovaním spätnej väzby od klientov zo sťažností a NPS, sa Allianz – SP môže komplexne a kontinuálne zlepšovať a prinášať klientom prvotriedne služby.

Klient môže Allianz - SP kontaktovať niekoľkými spôsobmi:

 • e-mailom: ;
 • telefonicky: bezplatná linka 0800 122 222;
 • poštou: Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 • a online prostredníctvom formulára na adrese www.allianzsp.sk

Dátum vydania: 18.02.2009

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook