Špeciálna cena Allianz - Slovenskej poisťovne | Allianz - Slovenská poisťovňa

Špeciálnu cenu Allianz - Slovenskej poisťovne získala redaktorka časopisu Investor

Bratislava, 14. januára 2009 – Včera boli v priestoroch Domu novinárov v Bratislave slávnostne vyhlásené výsledky Novinárskej súťaže 2008. Špeciálnu cenu Allianz – Slovenskej poisťovne za novinársky príspevok s témou poistenia a poisťovníctva porota udelila redaktorke Izabele Nagyovej z časopisu Investor za príspevok Čas je najväčšou výzvou s prihliadnutím na ďalšie príspevky o poisťovníctve.

Novinársku súťaž organizuje Slovenský syndikát novinárov v spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou. Zámerom Allianz – Slovenskej poisťovne je podporovať slovenských novinárov v profesionálnom spracovávaní tém súvisiacich s poisťovníctvom a zároveň oceniť kvalitu, odbornosť a objektivitu príspevkov.

Odborná porota hodnotila v druhom ročníku súťaže 250 príspevkov od 103 autorov, ktoré boli uverejnené v tlačených médiách, rozhlase, televízii a v internetových novinách v čase od 1. novembra 2007 do 31. októbra 2008. Odborné poroty rozhodli o cenách za najlepšie práce v kategóriách spravodajstvo, analytické žánre, beletristické žánre a novinárska fotografia.

Dátum vydania: 14.01.2009

> viac informácií na www.ssn.sk

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook