Allianz New Europe | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz New Europe

Za prvých deväť mesiacov roku 2008 vzrástol objem prijatého poistného o 11 percent a prekročil hranicu 3 miliárd eur. Nárast prevádzkového zisku o 3 percentá. Úspešné spustenie predaja cez internet v Rumunsku.

Spoločnosť Allianz aj naďalej úspešne realizuje svoju stratégiu ziskového rastu v Novej Európe1. Za obdobie končiace septembrom 2008 prekročila spoločnosť Allianz v objeme prijatého poistného hranicu 3 miliárd eur. Za prvých deväť mesiacov roku 2008 vzrástlo prijaté poistné o 11 percent na 3,2 miliardy eur. Prevádzkový zisk za toto obdobie sa opäť zvýšil o viac než 3 percentá na 272 miliónov eur, v porovnaní s 263 miliónmi eur za to isté obdobie minulého roka.

Objem prijatého poistného v treťom štvrťroku vzrástol o 22 percent na 1,1 miliardy eur, v porovnaní s 0,9 miliardami eur za ten istý štvrťrok roku 2007. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 33 percent, z 86 miliónov v treťom štvrťroku 2007 na 114 miliónov eur za to isté obdobie roku 2008.

„Allianz pokračuje v rozširovaní svojej vedúcej pozície a dvojciferného podielu na trhu v Novej Európe. Skúsenosti nám ukazujú, že najmä v týchto ťažkých časoch naši zákazníci považujú Allianz za dobre kapitálovo zabezpečeného, stabilného a dlhodobého partnera, ktorý im prináša relevantné finančné riešenia. Budeme aj naďalej zvyšovať našu snahu o zachovanie si pozície partnera prvej voľby pre našich zákazníkov v Novej Európe,“ uviedol Werner Zedelius, člen predstavenstva spoločnosti Allianz zodpovedný za rastové trhy.

Majetkové a úrazové poistenie

V segmente majetkového a úrazového poistenia pokračoval nárast hrubého predpísaného poistného. Za prvých deväť mesiacov roku 2008 sa prijaté poistné zvýšilo o 14 percent na 2,4 miliardy eur, v porovnaní s 2,1 miliardami eur za rovnaké obdobie minulého roka. Poistné v treťom štvrťroku 2008 vzrástlo o 6 percent na 747 miliónov eur, v porovnaní so 707 miliónmi eur za ten istý štvrťrok roku 2007. V segmente majetkového a úrazového poistenia došlo k prekročeniu plánovaného prevádzkového zisku za tretí štvrťrok. Ten sa zvýšil o 29 percent na 97 miliónov eur, v porovnaní so 75 miliónmi eur v predošlom roku.

Dcérske spoločnosti Allianz v Poľsku pokračovali v rastovom trende. Prijaté poistné v treťom štvrťroku vzrástlo o 48 percent na 126 miliónov eur, v porovnaní s 85 miliónmi eur za ten istý štvrťrok roku 2007. Hlavným dôvodom tohto pozitívneho vývoja bol pokračujúci rast v segmente poistenia vozidiel. Vynikajúce výsledky v oblasti poistenia vozidiel a majetku zabezpečili ďalší rast dcérskych spoločností v Českej republike a Chorvátsku. Obe krajiny zaznamenali na svojich trhoch výrazný nárast s tempom rastu na úrovni 14 percent v Českej republike a 22 percent v Chorvátsku.

Životné a zdravotné poistenie

Za prvých deväť mesiacov roku 2008 dosiahol objem zákonného poistného v segmente životného a zdravotného poistenia 813 miliónov eur a v porovnaní s predošlým rokom zostal na nezmenenej úrovni. V treťom štvrťroku sa dcérskym spoločnostiam Allianz v Novej Európe podarilo zvýšiť objem prijatého zákonného poistného o 55 percent na 334 miliónov eur z 216 miliónov eur za ten istý štvrťrok roku 2007. Prevádzkový zisk za toto obdobie vzrástol o 55 percent na 17 miliónov eur, v porovnaní s 11 miliónmi eur za tretí štvrťrok minulého roka. K tomuto pozitívnemu vývoju prispeli všetky dcérske spoločnosti Allianz v Novej Európe.

Hlavným hnacím motorom rastu v segmente životného a zdravotného poistenia bolo Poľsko. V treťom štvrťroku zaznamenala spoločnosť Allianz v Poľsku 192-percentný rast prijatého poistného na 155 miliónov eur, v porovnaní s 53 miliónmi eur za ten istý štvrťrok roku 2007. Zásluhu na tomto pozitívnom vývoji má úspešná celoštátna kampaň na predaj životného poistenia, ktorá bola presunutá z prvého na tretí štvrťrok 2008. Predaj tradičných produktov životného poistenia takisto zaznamenal nárast napriek nestabilnej situácii na kapitálových trhoch.

Dcérske spoločnosti na Slovensku dosiahli 20-percentný rast poistného na 78 miliónov eur, v porovnaní so 65 miliónmi eur za tretí štvrťrok roku 2007.

Pokračujúca orientácia na zákazníka

V oblasti priameho obchodu spoločnosť Allianz v súčasnosti úspešne pôsobí na piatich trhoch v Novej Európe – v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. Vzhľadom na veľmi pozitívny ohlas zákazníkov na produkty ponúkané prostredníctvom Allianz Direct na rôznych trhoch Novej Európy spustila v novembri spoločnosť Allianz predaj produktov cez internet aj v Rumunsku. Spoločnosť Allianz bude pokračovať vo vývoji ďalších iniciatív, aby zákazníkom prinášala relevantné produkty a riešenia a zachovala si vedúcu pozíciu na trhu.

„Naša ziskovosť v regióne Novej Európy nás stavia na poprednú pozíciu v tomto sektore. Táto skutočnosť posilňuje našu kapitálovú solventnosť, vďaka čomu je naša spoločnosť pre klientov atraktívna aj v čase neistoty. V Novej Európe je jasne badateľný prechod na bezpečné investície,“ uviedol Klaus Junker, regionálny výkonný riaditeľ pre Allianz New Europe, k úspešným výsledkom spoločnosti v tomto regióne.


1 Allianz pôsobí v Azerbajdžane, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Kazachstane, Poľsku, Rusku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a na Ukrajine. S účinnosťou od 21. februára 2007 Allianz konsoliduje spoločnosť ROSNO a s účinnosťou od 21. mája 2007 bola po prvýkrát konsolidovaná spoločnosť Progress-Garant.

 

Dátum vydania: 28.11.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook