Asistenčné služby | Allianz - Slovenská poisťovňa

Asistenčné služby poskytuje Allianz - SP pri nehode, poruche i odcudzení vozidla

Technická asistencia pre vozidlá je bezplatnou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne. Služby spoločnosti Mondial Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle. Tieto služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.

Pri povinnom zmluvnom poistení majú motoristi možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Mondial Assistance, ktorá organizuje a hradí pomoc v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí, a to nepretržite sedem dní v týždni a 24 hodín denne.

Výhodou je, ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné služby asistencie využiť opakovane bez obmedzenia. 

Medzi najčastejšie prípady, v ktorých asistenčná služba zasahuje, patria:

 • po dopravnej nehode odťah vozidla,
 • v prípade poruchy ide najčastejšie o poruchu elektroniky, poruchu spojky, problémy so štartérom, defekt a zlomená polos,
 • v prípade odcudzenia vozidla asistenčná služba zabezpečí ubytovanie vodiča a posádky a ich návrat domov, resp. pokračovanie v ceste, ak sa vozidlo nenájde.

Bežne asistenčná služba rieši aj stratené a zabuchnuté kľúče v aute, zámenu a vyčerpanie paliva, vybitú batériu a tiež pri odcudzení dvoch a viac kolies poskytne odťah do servisu.

Modial Assistance garantuje dojazd na miesto nehody alebo poruchy do 40 minút. Veľkou výhodou pre klientov, ktorí majú uzatvorené aj havarijné poistenie, je možnosť spočítania limitov na asistenciu z oboch poistení.

V prípade, že sa klient ocitne v inej nepriaznivej situácii, ktorá nie je poistením krytá, asistenčná služba mu v každom prípade poskytne pomoc a upozorní ho, že daná služba je spoplatnená.

Asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu v Allianz – Slovenskej poisťovni má k dispozícii takmer sto percent klientov. V module poistenia Optimal sú asistenčné služby zadarmo.


Ako postupovať, keď potrebujete asistenciu

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Mondial Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať.

 • Ak voláte z Bratislavy, voľte 529 33 112.
 • Ak voláte z iného miesta na Slovensku, voľte 02 529 33 112.
 • Ak voláte zo zahraničia, voľte +421 2 529 33 112.

Operátorovi uveďte nasledujúce informácie:

 • vaše meno a priezvisko,
 • čo sa vám stalo,
 • telefónne číslo, z ktorého voláte,
 • miesto, kde sa presne nachádzate,
 • typ vozidla, farbu a evidenčné číslo,
 • VIN (viď asistenčná karta).

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.

Dátum vydania: 10.11.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook