Súťažte o Novinársku cenu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Súťažte o Novinársku cenu

Nezabudnite, že už len do 10. novembra 2008 môžete v rámci Novinárskej súťaže na rok 2008, ktorú organizuje Slovenský syndikát novinárov v spolupráci s Allianz – SP, zasielať na adresu 1 až 3 samostatné príspevky, fotografie či časti seriálu uverejnené v čase od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2008 v printových, internetových a audiovizuálnych médiách.

Okrem toho bude udelená Špeciálna cena Allianz – Slovenskej poisťovne na rok 2008 za najlepší príspevok s témou poistenia a poisťovníctva bez ohľadu na žáner a bez ohľadu na typ média. Špeciálnu cenu Allianz –Slovenskej poisťovne tvorí suma 32 000 Sk.

Súťaž je vyhlásená v kategóriách:

I. spravodajstvo (riport, správa, dialogizovaná správa),

II. analytické žánre (komentár, analýza, investigatíva, publicistické interview, recenzia),

III. beletristické žánre (reportáž, fejtón, esej, besednica, causerie, glosa, črta),

IV. novinárska fotografia.

Výška ceny v každej kategórii a pre každé médium:

Cena za udelenie 1. miesta    12 000,- Sk

Cena za udelenie 2. miesta      8 000,- Sk

Cena za udelenie 3. miesta      4 000,- Sk

Viac informácií o Novinárskej súťaži 2008 získate na adrese: http://www.ssn.sk/?id=22&num=741&lang=sk.

Tešíme sa na Vaše príspevky na poisťovaciu tému!

Dátum vydania: 03.11.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook