Kasko Total | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kasko Total je novinkou pre nové aj ojazdené automobily

K havarijnému poisteniu v akejkoľvek poisťovni ponúka Allianz – Slovenská poisťovňa produkt KASKO TOTAL. Ide o doplnkové poistenie finančnej straty.

Pripoistenie KASKO TOTAL je určené pre klientov, ktorí majú záujem o poistenie finančnej straty, ale havarijné poistenie majú uzatvorené u externého poisťovateľa.

Predmetom poistenia je rovnako ako v spomínanom doplnkovom poistení finančná strata, ktorá vznikne poistníkovi v súvislosti so vznikom totálnej škody alebo odcudzením vozidla. Štandardne poisťovňa vyplatí z havarijného poistenia maximálne všeobecnú hodnotu, ktorú malo vozidlo v čase, kedy došlo k poistnej udalosti. Doplnkové poistenie finančnej straty pomôže preklenúť túto stratu a poskytnutím ďalšieho poistného plnenia nad rámec havarijného poistenia vykompenzuje rozdiel medzi obstarávacou cenou nového vozidla a jeho všeobecnou hodnotou.

Poistenie KASKO TOTAL je možné  uzatvoriť s pripoistením náhrady spoluúčasti, ktorá je odpočítateľnou položkou z poistného plnenia v havarijnom poistení (maximálne 5 %, 100 000 Sk zo všeobecnej hodnoty), alebo bez. Ďalšou dobrou správou je, že toto doplnkové poistenie ponúka Allianz - SP nielen na 3 roky, ale aj ako dlhodobejšie produkty – na 4 alebo 5 rokov. Tento fakt ocenia najmä tí, ktorí uprednostňujú dlhodobejší lízing.

KASKO TOTAL je možné uzatvoriť na nové aj ojazdené vozidlá.

Ďalšie informácie získate:

 • v pobočkách Allianz – SP po celom Slovensku,
 • na bezplatnej infolinke 0800 122 222,
 • na stránke www.allianzsp.sk,
 • u obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 27.10.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook