Allianz - SP vyplatila vyše 4 milióny | Allianz - Slovenská poisťovňa

Za nehodu v Chorvátsku doteraz Allianz - SP vyplatila vyše 4 milióny

Allianz – Slovenská poisťovňa priebežne vypláca poistné plnenia za nehodu slovenského autobusu, ktorá sa stala v Chorvátsku 7. septembra tohto roka. Z celkového počtu 49 účastníkov bolo 40 poistených v Allianz – SP, z nich 11 cestujúcich pri nehode zahynulo, 4 boli stredne ťažko zranení a 4 ľahko. Doteraz Allianz – SP vyplatila vyše štyroch miliónov korún. 

Z povinného zmluvného poistenia majú pozostalí jedenástich obetí nárok na náklady spojené s pohrebom v sume viac ako 60-tisíc Sk. Tieto náklady zahŕňajú náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby na zabezpečenie pohrebu vrátane truhly, náklady na spopolnenie, náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule, cintorínske poplatky – náklady na kar, kytice apod. Nezaopatrené dieťa a osoba žijúca s poškodeným, ktorý zomrel, v spoločnej domácnosti, majú nárok na náhradu tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie a cestovné výdavky vynaložené na ich prepravu z miesta trvalého pobytu. 

Z cestovného poistenia majú klienti vďaka poisteniu liečebných nákladov v zahraničí nárok na úhradu nákladov súvisiacich s hospitalizáciou a operáciou, vrátane lekárskych výkonov za ošetrenie. Predmetom poistného krytia sú aj náklady na dopravu do zdravotného zariadenia v mieste pobytu. V prípade hospitalizácie poisteného, má blízka osoba nárok na náhradu nákladov na ubytovanie a dopravu do sumy 30-tisíc korún, aby mohla zostať pri lôžku poisteného. V prípade úmrtia poisteného v zahraničí poisťovňa preplatí náklady na repatriáciu telesných pozostatkov do zariadenia, ktoré je príslušné podľa miesta bydliska.

Allianz – SP v spolupráci so svojou partnerskou spoločnosťou Mondial Assistance a štátnymi inštitúciami okamžite po nehode začala poskytovať sprostredkovanie potrebných služieb klientom, zhromažďovať a monitorovať všetky informácie týkajúce sa tejto udalosti a zabezpečovať bezproblémový návrat klientov domov.

 

Dátum vydania: 22.10.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook