Cestujúci aj havarovaný autobus sú poistení | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestujúci aj havarovaný autobus sú poistení

Allianz – Slovenská poisťovňa spolu s asistenčnou spoločnosťou sa stará o cestujúcich z havarovaného autobusu v Chorvátsku. Väčšina z nich, rovnako ako autobus prepravcu, sú poistení v tejto poisťovni.

Allianz – Slovenská poisťovňa odškodní klientov a pozostalých z cestovného poistenia, ktoré kryje riziko liečebných nákladov v zahraničí, pričom toto riziko ako jediná poisťovňa na Slovensku kryje bez obmedzenia. Majiteľovi autobusu zase poskytne pomoc pri riešení nárokov poškodených z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla. Z neho je možné uhradiť všetky nároky spojené s odstraňovaním následkov nehody na mieste, napríklad vyprosťovacie práce, zásah požiarnikov, transport zranených z miesta nehody, súvisiace škody na diaľnici, poškodenie batožiny, ale aj škody na zdraví cestujúcich v autobuse ako sú bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, strata na zárobku počas PN, trvalé následky zranení, pohrebné trovy.

Už od včera so zranenými a ich rodinnými príslušníkmi komunikuje partner poisťovne - asistenčná spoločnosť Mondial Assistance. Jej konzultačná lekárka vycestovala na miesto nešťastia, aby priamo na mieste koordinovala všetky náležitosti súvisiace so starostlivosťou o hospitalizovaných a zabezpečila repatriáciu zranených a usmrtených na Slovensko.

Číslo na asistenčnú spoločnosť Mondial Assistance, kde môžu klienti a ich rodinní príslušníci získať viac informácií je:

02 / 529 33 113.

Dátum vydania: 08.09.2008

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook